Duży odsetek firm korzystających z ochrony ubezpieczeniowej nie powinien dziwić. Towarzystwa już od dawna mają w swojej ofercie produkty specjalnie skrojone na miarę MSP.

"Z najnowszych badań wynika, że wśród małych i średnich firm największym powodzeniem cieszą się - poza polisami komunikacyjnymi - ubezpieczenie mienia od kradzieży, ubezpieczenie mienia od ognia oraz ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. To głównie te trzy ryzyka generują przypis składki ubezpieczycieli w segmencie MSP" - mówi Damian Andruszkiewicz, dyrektor Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Hestii.

Ubezpieczyciele zbierają rocznie dzięki małym i średnim firmom około 1,5 mld zł. "Gdyby polisy wykupywały wszystkie przedsiębiorstwa MSP, składka z tego segmentu mogłaby wzrosnąć o kolejne 0,5 - 1 mld i wynosić 2 - 2,5 mld zł" - uważa Katarzyna Bem, dyrektor ds. produktów pozakomunikacyjnych MSP w Biurze Zarządzania Produktami PZU.

Szacuje się, że łączna wartość składki z tytułu polis wystawianych dla małych i średnich przedsiębiorstw może wzrastać rocznie o ok. 20 proc. Wynika to nie tylko z tego, że towarzystwa oferują sektorowi MSP produkty skrojone na miarę. Na rynku istnieją nawet oddzielne oferty dla poszczególnych branż. Takie usługi oferuje m.in. PZU. "Wśród firm pochodzących z segmentu MSP widoczne jest zainteresowanie pakietami skierowanymi do konkretnych branż" - mówi Katarzyna Bem. "Wprowadzone przez nas w ciągu ostatnich dwóch lat pakiety branżowe PZU Hotel i PZU Apteka sprzedają się dobrze" - dodaje.

PZU Hotel dostosowany jest do potrzeb firm z branży hotelarsko-gastronomicznej. Pakiet obejmuje poza bazowym zakresem niezbędnym każdemu przedsiębiorcy ryzyka związane z konkretną działalnością, np. koszty wymiany wody w basenie czy szkody w mieniu wniesionym przez gości hotelowych. Pakiet PZU Apteka - adresowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie apteki - poza ubezpieczeniami podstawowymi obejmuje np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością zawodową farmaceuty i technika farmaceutycznego czy ubezpieczenie szkód w towarach (lekach) przechowywanych w urządzeniach chłodniczych w związku z niezachowaniem parametrów temperatury.

Jednak nawet towarzystwa, które nie idą w stronę wprowadzania specjalnych ofert dla branż, starają się sprzedawać MSP ubezpieczenia nie pojedynczo, lecz pakietowo. "Większość firm z tego sektora korzysta właśnie w takich rozwiązań" - mówi Damian Andruszkiewicz.

Zdaniem przedstawicieli PZU wśród firm pochodzących z segmentu MSP cały czas zaznacza się wzrost zainteresowania ubezpieczeniami pakietowymi. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup pakietów ubezpieczeniowych chroniących przed podstawowymi zagrożeniami, inni, prowadzący określony rodzaj działalności łączący się z występowaniem charakterystycznych dla nich zagrożeń, chcą skorzystać z pakietu zaprojektowanego na miarę, zaspokajającego specyficzne potrzeby danego przedsiębiorcy. Wpływ na wybór określonego pakietu przez przedsiębiorcę ma najczęściej agent. "Przedsiębiorca, dokonując wyboru oferty ubezpieczeniowej, kieruje się przede wszystkim rekomendacją agenta. Po stronie doradcy leży przewidzenie ewentualnych zagrożeń i zastosowanie optymalnych rozwiązań dopasowanych do danej branży" - mówi Damian Andruszkiewicz.

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy charakteryzują się dużym stopniem lojalności w stosunku do raz wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Z badań Qualifact wynika, że najwięcej firm deklaruje, że współpracuje z głównym ubezpieczycielem od 2 do 7 lat (34,3 proc. wskazań) oraz od 8 do 12 lat (33,3 proc.). Rzadko zmieniają ubezpieczyciela i dążą do lokowania swoich ubezpieczeń w jednym towarzystwie.

Reklama