Zmianę wymusiły organizacje pozarządowe, krytykując skomplikowaną procedurę przekazywania pieniędzy z naszych podatków.

Teraz podatnik, który chce podzielić się nimi z organizacją pożytku publicznego, nie musi już sam dokonywać wpłaty, a później przechowywać przez pięć lat potwierdzenie przelewu. Powinien jedynie, w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym, podać wysokość przeznaczonej na ten cel kwoty, nazwę organizacji i numer jej wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpłata, tak jak dotychczas, nie może być większa niż 1 procent należnego fiskusowi podatku.

"Nowe druki PIT zawierają już rubryki, w które można wpisać te wszystkie informacje" - wyjaśnia Jakub Lutyk, rzecznik Ministerstwa Finansów. Podobnie jak w ubiegłych latach informacje o tym, które organizacje mają status organizacji pożytku publicznego i pod jakim numerem KRS funkcjonują, można znaleźć w wykazie ogłoszonym przez ministra pracy i polityki społecznej. Będzie on dostępny w Monitorze Polskim, na stronach internetowych Ministerstwa Polityki Społecznej, Finansów i w urzędach skarbowych.

Dalej przekazywaniem pieniędzy zajmą się naczelnicy urzędów skarbowych. Muszą to zrobić do końca lipca.

Rozwiązano też inny problem, na który zwracały uwagę organizacje społeczne, głównie hospicja i fundacje zajmujące się chorymi i zbierające pieniądze na ich leczenie i rehabilitację. Postulowały one, między innymi pod naciskiem rodzin osób chorych i niepełnosprawnych, by darczyńca mógł mieć możliwość precyzyjnego określenia, w jaki sposób mają być wykorzystywane przekazane przez niego pieniądze. Czy ogólnie na działalność statutową? Czy na leczenie konkretnej osoby?

Choć ustawa mówi o przeznaczaniu ich na cele statutowe, to znaleziono salomonowe wyjście. W zeznaniu podatkowym można podać, na jaki cel wpłata powinna być przekazana. Np: na rehabilitację lub zakup wózka inwalidzkiego dla konkretnego dziecka.

"Taką informację podatnik będzie mógł wpisać w rubryce <Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem>" - dodaje rzecznik Ministerstwa Finansów. A te wszystkie szczegółowe dyspozycje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez urząd podatkowy wraz z wykazem przekazanych kwot.

Od 2003 roku, kiedy umożliwiono podatnikom przekazanie 1 procenta swojego podatku na cele społeczne, stale wzrasta liczba darczyńców. Wtedy z tego prawa skorzystało 80 tysięcy podatników, wpłacając 10 milionów złotych. A w zeszłym roku było już ich 1 mln 600 tys., którzy w sumie przekazali 104 mln złotych. Uproszczenie procedury może jeszcze zwiększyć liczbę Polaków wpierających organizacje społeczne.