Wyniki 37. edycji badania "Monitor Rynku Pracy" zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej.

Reklama

Z raportu wynika, że niemal jedna czwarta badanych pracowników rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku – 4 proc. ogółu pracowników na stałe, 10 proc. na czas określony (zazwyczaj na okres kilku miesięcy – do pół roku lub na rok-dwa lata), a 10 proc. jeszcze nie wie, na jak długo.

Między deklaracją a rzeczywistym zamiarem jest duża różnica. Nie traktowałabym tego jako sztywny wskaźnik - oceniła ekspertka rynku pracy Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk.

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowania większość tych, którzy rozważają wyjazd zarobkowy, myśli o emigracji nie dłuższej niż 2 lata, czyli jest to raczej chęć zarobienia pieniędzy na konkretny cel niż decyzja o zmianie na stałe - wskazała Fedroczuk.

Reklama

Głównym powodem, dla którego zatrudnieni rozważają emigrację jest chęć otrzymania lepiej płatnej pracy, na lepszych warunkach. Na ten czynnik wskazało aż 63 proc. Powód ten zyskuje na znaczeniu wraz z wiekiem.

Prawie jedna trzecia wyjeżdżając chce zmienić swój styl życia – szczególnie osoby młodsze, o stałym zatrudnieniu, z wyższym wykształceniem. Nieco mniej chce sprawdzić własne możliwości, umiejętności – częściej osoby do 29 roku życia. 26 proc. dzięki takiemu wyjazdowi chce nauczyć się języka obcego – w 33 proc. są to osoby do 29 roku życia.

Reklama

Branże, które najbardziej mogą spodziewać się odpływu pracowników to: budownictwo, finanse, hotelarstwo i gastronomia.

Głównymi kierunkami są dla pracowników Niemcy (27 proc.), Wielka Brytania (21 proc.) i Holandia (12 proc.). Poza podium plasują się USA i Norwegia. W celach zarobkowych chciałoby wyjechać tam po 6 proc. Polaków.

Z badania wynika, że osoby, które nie planują wyjazdu za granicę jako powód podają chęć pozostania w Polsce z rodziną i znajomymi. Na czynnik ten wskazuje 51 proc. badanych. Prawie jedna trzecia nierozważających wyjazdu do pracy nie chce zaczynać wszystkiego od nowa. Dla 29 proc. barierą jest nieznajomość języka obcego.

28 proc. osób w Polsce otrzymuje satysfakcjonujące oferty zatrudnienia, które powstrzymują ich przed emigracją zarobkową – tego zdania są częściej osoby z młodszych grup wiekowych, regionu północnego i południowego, pracownicy kadry zarządzającej i kierowniczej, specjaliści, inżynierowie, mistrzowie i brygadziści.

Zdecydowana większość osób, które rozważają wyjazd za granicę, planuje wykonywać pracę fizyczną. Natomiast ponad jedna czwarta jeszcze nie wie, jaką pracę by wykonywała. Niewielki odsetek pracowników, rozważających wyjazd do pracy za granicę, planuje wykonywać pracę umysłową, tj. pracę biurową (8 proc.), być informatykiem (5 proc.) lub nauczycielem (1 proc.).