W dniu dzisiejszym nasze rozmowy zostały zakończone. Końcowego porozumienia nie uzyskaliśmy. W niektórych punktach jest zbliżenie, w niektórych nie ma tego zbliżenia. Będziemy te rozmowy kontynuowali - powiedział po poniedziałkowych negocjacjach minister Krzysztof Tchórzewski, nie podając szczegółów dotyczących najważniejszych rozbieżności. Zobowiązaliśmy się do tego, że nie będziemy mówili o szczegółach, bo według obu stron to będzie utrudniało później rozmowy - dodał.

Na razie nie jest znany termin kolejnych rozmów. W najbliższym czasie związkowcy mają otrzymać dane i wyliczenia, o które prosili. Porozumienie społeczne ma określić m.in. zasady, na jakich pracownicy holdingu przejdą do Polskiej Grupy Górniczej. Zgodnie z ostatnimi propozycjami jeszcze przez rok od fuzji miałyby obowiązywać regulacje holdingowego układu zbiorowego, nie byłoby jednak wypłaty nagrody rocznej - tzw. czternastej pensji.

Planowane na 1 kwietnia br. połączenie firm ma nastąpić w drodze sprzedaży aktywów KHW na rzecz PGG. W efekcie powstanie największa w UE firma górnicza, zatrudniająca ponad 43 tys. osób w dziewięciu kopalniach - większość z nich to kopalnie złożone z kilku tzw. ruchów, czyli dawnych samodzielnych kopalń.

Związkowcy z PGG, którzy uczestniczyli tylko w pierwszej części poniedziałkowych rozmów, chcieliby, aby częścią lub aneksem do porozumienia stał się osobny dokument, w którym zawarte będą gwarancje dla pracowników i kopalń z PGG. Akceptacja strony społecznej otworzy drogę do rozmów z wierzycielami oraz notyfikacji przedsięwzięcia w Komisji Europejskiej.