Dzięki wprowadzonym przez nas regulacjom spółki Skarbu Państwa zaoszczędzą blisko 60 mln zł w skali roku i jeśli przepisy, które proponujemy, będą stosowane bardziej konserwatywnie, to oszczędności mogą sięgnąć nawet 100 mln zł w skali roku w spółkach Skarbu Państwa, a także spółkach komunalnych - powiedział minister Dawid Jackiewicz na konferencji po posiedzeniu rządu.

Reklama

Dodał, że kolejną zasadą przyjętą u podstaw pracy nad projektem jest "chęć motywacyjnego potraktowania zarobków".

Dotychczas mieliśmy sytuację, w której ustanawiano wynagrodzenie i dawano premie członkom zarządów i prezesom w oderwaniu od rzeczywistej sytuacji finansowej danego podmiotu - wskazał. - Dzisiaj zarobki w danych spółkach będą uzależnione od rzeczywistego nakładu pracy, będą rozliczane w oparciu o wcześniej wyznaczone cele i dopiero wówczas będą wypłacane wynagrodzenia w postaci premii - tłumaczył minister.

Kolejną zasadą jest jawność. Wszystkie reguły, o których dzisiaj mówimy, będą publicznie dostępne, wszystkie informacje będą publicznie dostępne i każdy obywatel będzie miał prawo sprawdzić jak kształtowane jest wynagrodzenie danego członka zarządu czy też prezesa spółki Skarbu Państwa. Nie będzie można zasłaniać się tajemnicą handlową lub jakimikolwiek innymi względami przed ujawnianiem informacji o tym, jak wysokie jest wynagrodzenie prezesa czy też członka zarządu danej spółki - dodał.

Jak podkreślił, chodzi o "chęć zakończenia z patologią, którą nazwaliśmy złotymi spadochronami".

PAP / Tomasz Gzell

Od momentu wprowadzenia tych regulacji niemożliwe będzie już pobieranie wielomilionowych odpraw - zapowiedział szef resortu skarbu. - Nigdy więcej nie będzie miała miejsca sytuacja, w której prezesi po przepracowaniu kilku miesięcy w spółce będą mieli prawo liczyć na wielomilionowe odprawy - dodał.

2 mln 892 tys. zł to jest roczny zarobek prezesa PKO BP za rok 2015, 6 mln 549 tys. zł to jest roczny zarobek razem z odprawą dla prezesa PKN Orlen za rok 2015, 2 mln 438 tys. zł - roczny zarobek prezesa KGHM Polska Miedź S.A., 1 mln 678 tys zł - roczny zarobek prezesa spółki Tauron, 3 mln 268 tys. zł - roczny zarobek prezesa spółki PZU - wyliczał minister na początku konferencji.

Zaznaczył, że na przestrzeni ostatnich lat "z pełną świadomością i premedytacją" pozwalano na omijanie ustawy kominowej.

Reklama

Ustawa kominowa z 2000 r. (...) była na tyle archaiczna, na tyle dziurawa, że dawała możliwości jej omijania poprzez kontrakty menadżerskie. Praktykowano je nagminnie, budując wynagrodzenia idące w miliony złotych, odprawy idące w miliony złotych, często konstruowane w taki sposób, że nie było wiadomo w oparciu o jakie kryteria, w sposób uznaniowy, w sposób nieadekwatny do kondycji i sytuacji finansowej danego podmiotu - ocenił Jackiewicz.

Dzisiaj chcemy Państwu zaproponować ustawę, która przerywa tę patologię, która miała miejsce w spółkach Skarbu Państwa. Chcemy Państwu zaproponować ustawę, która w sposób kompleksowy reguluje cały obszar wynagradzania w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa - podkreślił szef resortu skarbu.

Za punkt wyjścia przyjęliśmy zasadę powszechności; ta ustawa w przeciwieństwie do tzw. ustawy kominowej (...) obejmuje swoimi regulacjami wszystkie spółki Skarbu Państwa, spółki w których Skarb Państwa posiada powyżej 50 proc. akcji i udziałów, ale również te, w których posiadamy poniżej 50 proc. udziałów. Tak do tej pory nie było, ustawa kominowa swoim zasięgiem obejmowała tylko spółki z udziałem powyżej 50 proc. - tłumaczył.

Podkreślił, że proponowana ustawa dotyczy zarówno spółek skarbu państwa, jak i spółek samorządowych, czyli komunalnych.

Dotyczy zarówno wynagrodzeń zarządów, jak i rad nadzorczych. Reguluje kompleksowo sprawy wynagrodzenia zasadniczego, sprawy wynagrodzenia dodatkowego, jakimi są premie, a także wszystkie inne przywileje, jakie do tej pory przysługiwały członkom zarządów i prezesom, a które w tej chwili dzięki tej ustawie cywilizujemy, porządkujemy, lub w uzasadnionych przypadkach po prostu znosimy - dodał minister.