Minister skarbu Dawid Jackiewicz zapowiadał surową ocenę pracy byłych szefów spółek, w których państwo ma znaczące udziały, ale – przynajmniej na razie – okazuje się, że nie oznacza to automatycznego ich piętnowania. Chociaż trzeba przyznać, że wymieniono kadrę menedżerską niemal we wszystkich większych spółkach z wyjątkiem PKO BP. Teraz walne zgromadzenia akcjonariuszy rozpoczęły proces rozliczania poprzednich władz.
W piątek obronną ręką wyszedł z konfrontacji z udziałowcami były szef PKN Orlen Jacek Krawiec. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki przyjęło rekomendację obecnego prezesa firmy Wojciecha Jasińskiego i udzieliło absolutorium za 2015 r. zarządowi spółki, w tym byłemu prezesowi, który pełnił tę funkcję od 2008 r. do połowy grudnia 2015 r. Jak informował RMF FM, Krawiec obejmując stanowisko prezesa, był silnie związany z politykami Platformy. Był doradcą partii, a także brał udział w negocjacjach koalicyjnych PO z PiS. Udzielenie mu absolutorium może oznaczać, że otrzyma on roczną nagrodę.
Na gruncie obowiązującego prawa zarządy otrzymują wynagrodzenie stałe oraz nagrodę roczną za osiągnięcia. Jeśli akcjonariusze uznają, że wyniki finansowe i realizacja zadań przez zarząd są zadowalające, wówczas taką nagrodę przyznają. Nie ma wymogu otrzymania absolutorium – mówi Michał Tomasiak, radca prawny z kancelarii Rachelski i Wspólnicy. Wymóg ten będzie musiał być spełniony, jeśli wejdzie w życie nowa ustawa kominowa, nad którą obecnie pracuje parlament. – Zmienna część wynagrodzenia będzie zależała od uzyskania absolutorium przez zarząd. Wydaje się natomiast, że udzielenie takiego absolutorium, łącznie z zatwierdzeniem przez WZA sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu, będzie obligować spółkę do wypłaty członkowi zarządu wynagrodzenia zmiennego – wyjaśnia.
Reklama
Spokojny przed zgromadzeniem akcjonariuszy może być Paweł Olechnowicz, były szef Grupy Lotos. 28 czerwca akcjonariusze zdecydują, czy udziela mu absolutorium. Z projektów uchwał można wnioskować, że tak będzie, gdyż obecny zarząd rekomenduje udzielenie go byłemu zarządowi i radzie nadzorczej.
Czarne chmury zbierają się natomiast nad byłym zarządem PGNiG. Także na 28 czerwca zostało zwołane zgromadzenie akcjonariuszy. W projekcie uchwał zaproponowano nieudzielenie absolutorium poprzedniemu zarządowi na czele z Mariuszem Zawiszą oraz niektórym członom rady nadzorczej. Skutki można przewidzieć, zważywszy, że Skarb Państwa ma 70,83 proc. głosów, podczas gdy do przegłosowania uchwały potrzeba 50 proc. plus jeden głos.
Jeśli mamy uchwałę o nieudzieleniu absolutorium członkowi zarządu, to znaczy, że sugerowane jest jego nieudzielenie. Ewentualne odrzucenie takiej uchwały nie musi być jednoznaczne z tym, że absolutorium zostaje udzielone. Dla jasności powinna być druga uchwała o jego udzieleniu – tłumaczy Tomasiak. Jak wyjaśnia, absolutorium zgodnie z prawem handlowym daje ogólną aprobatę dla wszystkich działań zarządu mających miejsce w okresie przed jego udzieleniem. – Jego udzielenie uniemożliwia spółce dochodzenie od członków zarządów odpowiedzialności cywilnej za czynności, które mogły działać na niekorzyść spółki. Brak tego absolutorium otwiera taką drogę – podsumowuje.
Absolutorium nie otrzymali jak dotąd menedżerowie PKP Cargo i Telewizji Polskiej. W przypadku pierwszej spółki ZWZ akcjonariuszy nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium dla przewodniczącego rady nadzorczej Jakuba Karnowskiego, jego zastępcy, sześciu członków RN oraz dla prezesa Adama Purwina i czterech członków zarządu. Z kolei minister Skarbu Państwa nie udzielił absolutorium prezesowi TVP Juliuszowi Braunowi i dwóm członkom jego zarządu oraz prezesowi Januszowi Daszczyńskiemu.
To są igrzyska. Przez najbliższy miesiąc będziemy świadkami grillowania byłych zarządów w spółkach Skarbu Państwa. Obecni menedżerowie będą pokazywać, co się złego działo w tych firmach, kiedy rządzili poprzednicy. Możemy być świadkiem wszystkiego – twierdzi Grażyna Majcher-Magdziak, minister skarbu i prywatyzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Clubu.
8 czerwca ocenie poddane zostaną poprzednie władze Tauronu, 22 czerwca – Giełdy Papierów Wartościowych, a 24 czerwca – Energi.

WIDEO. Minister skarbu państwa rozlicza prywatyzacje spółek. Wkrótce kolejne zawiadomienia do prokuratury:

Trwa ładowanie wpisu