Chodzi o dyrektywę z 2004 roku, zgodnie z którą państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia niezależnego organu bezpieczeństwa i organu dochodzeniowego badającego wypadki na kolei. Unijne kraje powinny także określić wspólne zasady dotyczące zarządzania, regulacji i nadzoru bezpieczeństwa w tym zakresie.

Reklama

W ocenie Brukseli, Polska nie dokonała pełnego wdrożenia tych przepisów. W komunikacie Komisji czytamy, że „polskie prawo nie gwarantuje prowadzenia dochodzenia w sprawie poważnych wypadków przez niezależny organ dochodzeniowy, a Polska nie zapewnia też niezależności organu bezpieczeństwa”.

Termin wdrożenia dyrektywy upłynął pod koniec kwietnia 2006 roku. W zeszłym roku Bruksela upomniała Polskę w tej sprawie, ale bezskutecznie. Stąd dzisiejsza decyzja o skierowaniu pozwu do Trybunału w Luksemburgu.

Komisja Europejska wezwała dziś Polskę do przestrzegania unijnych przepisów, także w dwóch innych sprawach. Chodzi o zasady dotyczące maksymalnych obciążeń i wymiarów pojazdów ciężarowych oraz zaprzestanie dyskryminacyjnego stosowania opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław. Według Komisji opłaty lotniskowe we Wrocławiu stanowią nieuzasadnioną przeszkodę w świadczeniu transgranicznych usług lotniczych.

Reklama

W dwóch ostatnich przypadkach Polska ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Brukseli o tym jak zamierza podporządkować się unijnym przepisom. Jeśli tego do unijnego Trybunału Sprawiedliwości mogą trafić kolejne pozwy.