W tym roku wzrost Produktu Krajowego Brutto, liczony rok do roku, spowolni do 1,5 procent. Tak wynika z prognoz Ministerstwa Finansów. W ubiegłym roku wzrost był na poziomie 1,9 procent. Wicepremier, minister finansów powiedział w czasie konferencji na ten temat, że nie widzi obecnie konieczności nowelizacji budżetu, choć rząd jest gotowy do tego od jesieni ubiegłego roku.

Reklama

Wicepremier Rostowski poinformował też, że deficyt strukturalny w 2011 roku spadł o ponad 3 punkty procentowe PKB, co stanowi około 45 miliardów złotych. Natomiast w 2012 spadł o 2,3 punkty procentowe, czyli o około 34 miliardy złotych. Łącznie jest to spadek o około 80 miliardów złotych. Deficyt nominalny zmniejszył się o 17 miliardów złotych, czyli 1,1 procent PKB. W tym roku rząd nie spodziewa się zniesienia procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Szef resortu finansów zapewnił jednak, że mimo tego rząd będzie podejmował kroki, żeby w tym roku deficyt obniżyć do 3,5 procent.

Według Eurostatu, deficyt sektora publicznego Polski, według definicji unijnej wynosi 3,9 procent PKB. Unijna procedura nadmiernego deficytu wszczynana jest przez Radę UE na wniosek Komisji Europejskiej wobec tych państw, gdzie deficyt przekracza 3 procent PKB. Jeśli dane państwo nie redukuje długu, ponosi konsekwencje finansowe.