Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (Inflacja CPI) w lutym 2013 roku wyniósł 1,3 proc. r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie podwyżki cen miały żywności i napojów bezalkoholowych (o 2,5 proc.), wzrost opłat związanych z mieszkaniem (o 2,2 proc.), a także wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,2%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio 0,62 pkt proc., 0,56 pkt proc. i 0,20 pkt proc. - głosi komunikat.

Reklama

Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,1 proc.), a także opłat związanych z łącznością (o 4,5 proc.) i transportem (o 0,6 proc.), obniżyły wskaźnik w tym okresie o 0,25 pkt proc., 0,19 pkt proc. i 0,06 pkt proc., podał też urząd. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się, poinformował GUS.

Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie obniżki opłat związanych z łącznością (o 3,0 proc.), niższe ceny odzieży i obuwia (o 2,2 proc.), a także żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2 proc.), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt proc., 0,10 pkt proc. i 0,05 pkt proc. - głosi komunikat.

Ośmiu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się inflacji w lutym w zakresie 1,4-1,7 proc. r/r (średnia wyniosła 1,55 proc.). Ministerstwo Gospodarki prognozowało wcześniej, że inflacja w lutym wyniesie ok. 1,5 proc. r/r. Z kolei resort finansów spodziewa się kontynuacji spowolnienia inflacji do czerwca i wskaźnika inflacji średniorocznej na poziomie poniżej 2,0 proc. (wobec 3,7 proc. w ub.r.).