"Die Welt" przypomina, że w przeszłości określenie polska gospodarka było w Niemczech synonimem niegospodarności. Ale obecnie, dzięki solidnej ekonomii, to właśnie Polska przeszła przez kryzys lepiej niż kraje południa Europy. "Die Welt" podkreśla, że w ostatnich miesiącach wzrost gospodarczy wyhamował, a bezrobocie sięgnęło 14%.

Reklama

Jak czytamy, rządzący starają się jednak temu zaradzić m.in. poprzez powołaną właśnie spółkę Polskie Inwestycje czy zdecydowaną obniżkę stóp procentowych. Polacy nauczyli się tego, co Unia Europejska zdążyła już zapomnieć, a mianowicie: co znaczy zakasać rękawy - ocenia autor komentarza dodając, że Europa będzie jeszcze potrzebować polskich cnót gospodarczych.