"Die Welt" przypomina, że w przeszłości określenie polska gospodarka było w Niemczech synonimem niegospodarności. Ale obecnie, dzięki solidnej ekonomii, to właśnie Polska przeszła przez kryzys lepiej niż kraje południa Europy. "Die Welt" podkreśla, że w ostatnich miesiącach wzrost gospodarczy wyhamował, a bezrobocie sięgnęło 14%.

Jak czytamy, rządzący starają się jednak temu zaradzić m.in. poprzez powołaną właśnie spółkę Polskie Inwestycje czy zdecydowaną obniżkę stóp procentowych. Polacy nauczyli się tego, co Unia Europejska zdążyła już zapomnieć, a mianowicie: co znaczy zakasać rękawy - ocenia autor komentarza dodając, że Europa będzie jeszcze potrzebować polskich cnót gospodarczych.