Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w 2012 roku o 2,0 proc. r/r wobec 4,3 proc. wzrostu w poprzednim roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Do wzrostu PKB przyczynił się pozytywny wpływ eksportu netto i, w niewielkim stopniu, krajowego popytu konsumpcyjnego, przy bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego - podał także GUS w komunikacie.

Reklama

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2012 roku wzrosła o 1,9 proc. r/r (wobec +4,3 proc. r/r rok wcześniej). Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 1,2 proc. (wobec wzrostu o 10,0 proc.), w budownictwie spadła o 0,5 proc. (wobec +8,2 proc.). Z kolei w sekcji "handel, naprawa pojazdów samochodowych" wartość dodana brutto zwiększyła się o 1,5 proc. po spadku o 1,8 proc. w 2011 r., zaś w sekcji "transport i gospodarka magazynowa" odnotowano wzrost o 7,9 proc. (wobec +12,1proc. w 2011 r.).

Popyt krajowy wzrósł o 0,1 proc. r/r (wobec +3,4 proc. w 2011 r.), spożycie ogółem wzrosło o 0,4 proc. (wobec +1,5 proc.), a spożycie indywidualne - o 0,5 proc. (wobec +2,5 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 0,6 proc. r/r wobec wzrostu o 9,0% rok wcześniej. Stopa inwestycji w gospodarce (tj. relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB w cenach bieżących) wyniosła 19,7 proc. wobec 20,3 proc. rok wcześniej.



Dziewięciu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w całym 2012 roku wyniósł 1,9 proc. (prognozy wahały się od 1,8 proc. do 2,0%). W grudniu Ministerstwo Gospodarki obniżyło swoją prognozę wzrostu PKB na 2012 r. do 2,3 proc. - wcześniej prognozy resortu były zgodne z przewidywaniami budżetowymi (2,5 proc.). Według projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), wzrost PKB w 2012 roku to 2,3 proc.