W ciągu pięciu lat podwoi się liczba milionerów w Polsce, w 2017 r. będzie ich 78 tys. - wynika z opublikowanej w środę przez Credit Suisse Research Institute trzeciej edycji raportu Global Wealth Report 2012. Jednocześnie według szacunków Credit Suisse liczba milionerów na świecie może wzrosnąć o prawie 18 mln, do 46 mln w 2017 r. W badaniu przyjęto, że milioner to osoba, której majątek przekracza wartość jednego miliona dolarów, a obliczenia dotyczące liczby milionerów oparto na prognozowanych zasobach bogactwa, finansowych i niefinansowych, w poszczególnych krajach w 2017 r.

Reklama

W komunikacie dotyczącym raportu napisano, że od połowy 2011 r. do połowy 2012 r. w wyniku zawirowań na rynkach finansowych, zwłaszcza tych, które dotknęły strefę euro, wartość majątku gospodarstw domowych spadła o 5,2 proc., do 233 bln dol. Jednocześnie wartość bogactwa liczonego na osobę dorosłą obniżyła się do 49 tys. dol., co jest pierwszym spadkiem od kryzysowych lat 2007-2008.

W Europie, gdzie najwyraźniej widać wpływ kryzysu finansowego, poziom bogactwa obniżył się o 10,9 bln dol. Rejon Azji i Pacyfiku jest drugim regionem, pod względem zmniejszenia wartości aktywów - poziom bogactwa w tym regionie obniżył się o 1,4 bln dol. W tym samym okresie na świecie majątek gospodarstw domowych skurczył się o ok. 12,3 bln dol.

Bank spodziewa się m.in., że: w ciągu najbliższych pięciu lat poziom bogactwa wzrośnie niemal o 50 proc., z 223 bln dol. w roku 2012 do 330 bln do. w roku 2017. W ciągu najbliższych pięciu lat Chiny dodadzą do światowego bogactwa 18 bln dol., wyprzedzając tym samym drugi najbogatszy kraj na świecie - Japonię - napisano.

W komunikacie wskazano, że liczba milionerów na tzw. rynkach rozwijających się jest znacznie niższa niż w USA (16,9 mln) i Europie (15,4 mln), ale eksperci banku oczekują, że w najbliższych latach znacząco wzrośnie. W Chinach liczba milionerów w 2017 r. może osiągnąć prawie 2 mln, co oznaczałoby podwojenie w stosunku do stanu obecnego.

Zdaniem Credit Suisse Research Institute Stany Zjednoczone z bogactwem na poziomie 89 bln dol. w roku 2017, pozostaną na czele ligi najbogatszych. "W ciągu najbliższych pięciu lat bogactwo krajów strefy euro zaledwie zrówna się z obecnym poziomem bogactwa Stanów Zjednoczonych, mimo że w tych krajach mieszka o 16 milionów więcej dorosłych obywateli" - zaznaczono.

Trzeci z kolei, coroczny raport (...) analizuje ogólne wzorce bogactwa, jako jednego z filarów systemu gospodarczego, na podstawie których możemy stwierdzić, skąd bierze się wzrost gospodarczy, ocenić akumulację kapitału, trendy konsumpcji i ceny aktywów, a także zrozumieć, jakie siły napędzają wzrost w konkretnych sektorach gospodarki, takich jak ochrona zdrowia i bankowość - powiedział, cytowany w komunikacie Global Head of Research Private Banking i Asset Management w Credit Suisse, Giles Keating.