Wpłaty na fundusz remontowy są obowiązkowe. Rząd zatwierdził właśnie projekt ustawy określającej obowiązki finansowe właścicieli mieszkań.

Jest i dobra wiadomość. Jeżeli koszty napraw okażą się wyższe niż kwota zgromadzona w funduszu remontowym, spółdzielnia nie będzie mogła żądać dodatkowych wpłat od właścicieli mieszkań.

Wysokość wpłat na fundusz remontowy ma być ustalana na podstawie udziału mieszkania w powierzchni całej nieruchomości. Za dostarczanie prądu, gazu i wody, wywóz śmieci i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu płacą członkowie spółdzielni, właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, ale posiadające własnościowe prawa do lokali.