Podatnicy zajmujący się handlem w internecie nie ukryją przed fiskusem swojej aktywności. Urzędnicy kontroli skarbowej (UKS), jeśli będą podejrzewać podatnika o prowadzenie niezgłoszonej działalności gospodarczej lub o ukrywanie dochodów, będą mogli poprosić banki i instytucje finansowe o udzielenie informacji na temat rachunków bankowych podatników. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw, która znajduje się w Sejmie.

Reklama

Co istotne, obowiązek informacyjny obejmie również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). To bardzo ważna zmiana. Dziś podatnicy łatwo mogą uniknąć kontroli skarbowej. Wystarczy, że założą konto w SKOK.

"Obecnie dyrektor urzędu kontroli skarbowej może żądać – przy spełnieniu odpowiednich warunków – od banków i innych instytucji finansowych (tj. prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych) informacji w określonym zakresie. Nie dotyczy to SKOK" - wyjaśnia Bogusław Jóźwik z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie.

Eksperci proponowaną zmianę oceniają pozytywnie, choć zwracają uwagę, że pierwotny projekt nie obejmował SKOK.

Więcej informacji: Fiskus zażąda od SKOK informacji o klientach

p