W rządzie spór o projekt wsparcia najuboższych odbiorców energii elektrycznej. Resort finansów odrzuca pomysł Ministerstwa Gospodarki. Chodzi o rekompensowanie zniżek firmom energetycznym. "Rozbieżności będą rozstrzygane na komitecie stałym Rady Ministrów" - zapowiada wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska.

Reklama

Resort gospodarki ponad dwa miesiące temu rozesłał do konsultacji projekt systemu wsparcia najuboższych odbiorców energii. Jest to jeden z najważniejszych warunków uwolnienia cen prądu dla gospodarstw domowych. Resort proponuje, by przedsiębiorstwa energetyczne naliczały najuboższym klientom 30-procentową zniżkę na określoną liczbę kilowatogodzin. Chodzi o 629 tys. rodzin uprawnionych do pomocy społecznej.

W październiku resort finansów negatywnie zaopiniował pomysł Ministerstwa Gospodarki, by firmy energetyczne mogły potrącać sobie udzielaną bonifikatę od podatku VAT. Resort finansów w swojej ekspertyzie napisał, że taka zmiana jest niemożliwa ze względu na przepisy unijnej.

"Ministerstwo finansów jest w stanie zaakceptować pomoc dla tych najuboższych odbiorców jedynie w oparciu o system zabezpieczenia społecznego, ale jednocześnie nie godzi się na finansowanie takiego systemu z budżetu państwa" - mówi Strzelec-Łobodzińska.

Zdaniem wiceminister, taka koncepcja zachęci do zadłużania się, ponieważ - po zaakceptowaniu wniosku - płatnikiem długu wobec przedsiębiorstwa energetycznego będzie ośrodek pomocy społecznej, a nie klient, który nie płaci rachunków. "Staramy się na ten temat dyskutować i przekonywać resort finansów" - mówi Strzelec-Łobodzińska.