Banki surowo oceniają zdolność kredytową klienta. Każdy z nich rozważa różne, istotne dla siebie parametry. Jeśli jeden bank nie przyznał nam określonej kwoty kredytu, nie oznacza to, iż nie dostaniemy jej w innym. Jednak jakie są ogólne działania wpływające na nasza korzyść?

Reklama

>>>Wybierz odpowiedni kredyt gotówkowy

Zdolność kredytową wylicza się na podstawie metod statystycznych, uwzględniających różnorodne parametry. Upraszczając można przyjąć, że bank od miesięcznych dochodów odejmuje koszty życia oraz raty innych, już posiadanych kredytów. Jednak bez względu na bank czy metodę, celem jest ustalenie jak wysoką miesięczną ratę klient jest w stanie regularnie spłacać.

Wydłuż okres kredytowania

Podstawowym krokiem do zwiększenia zdolności kredytowej, jest wydłużenie okresu kredytowania. Im dłuższy okres, tym większa kwota zapłaconych odsetek, nie mniej zwiększa to zdecydowanie zdolność klienta. Co więcej kiedy nasza sytuacja finansowa ulegnie polepszeniu, zawsze istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, co obniży koszty kredytu .

Znajdź współkredytobiorcę

Reklama

Dość trudnym, jednak znacznie wpływającym na zdolność jest znalezienie współkredytobiorcy. Nie musi to być współwłaściciel nieruchomości ani nikt z rodziny. Jeśli żaden ze znajomych nie jest w stanie udzielić takiej pomocy, warto zapytać rodziców.

>>>Prześwietlamy świąteczne promocje

Jednak w tym przypadku ważny jest wiek, gdyż banki stosują różne ograniczenia w tym zakresie. Na przykład wiek najstarszego kredytobiorcy w momencie zakończenia umowy, nie może wynosić więcej niż 70 lat ( Pekao S.A., Bank Pocztowy, ING Bank) lub 75 lat ( PKO BP, Millennium, mBank).

Zlikwiduj niepotrzebne zobowiązania

Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że niewykorzystywane a jednak posiadane karty kredytowe czy debety w koncie znacznie obciążają zdolność kredytową. Nawet, gdy nie aktywowaliśmy przyznanej nam karty kredytowej, bank musi uwzględnić jej limit licząc naszą zdolność. Należy więc złożyć do banku wniosek o jej likwidację, ewentualnie w procesie oceny naszej zdolności przez bank dowiemy w jakim stopniu posiadana karta nas obciąża.

Zmień rodzaj rat

Decydując się na kredyt należy wybrać formę spłacanych rat : równe lub malejące. Jeśli zależy nam na szybkiej spłacie kredytu i niższych odsetkach – wybieramy raty malejące. W sytuacji kiedy wybraliśmy raty malejące a teraz chcemy zmienić ja na równe w celu zwiększenia zdolności kredytowej – zawsze możemy renegocjować z bankiem podpisaną umowę.

Forma zatrudnienia i premie

Ważnym dla banku jest rodzaj i forma zatrudnienia między kredytobiorcą a jego pracodawcą. Faktem jest, że bank dużo wyżej ceni etat od wszelkich innych umów o dzieło czy zlecenie. Dodatkowo im dłuższy okres posiadanej umowy o pracę tym lepiej. Standardem umowy o pracy jest czas nieokreślony trwania umowy, dlatego jeśli mamy umowę na czas określony to należy pamiętać, że im dłuży jest ten okres tym korzystniej wygląda to dla banku. Co więcej warto poszukać banku, który jako dochód uwzględnia premie i prowizje, które czasem stanowią podstawową część wynagrodzenia.

Waluta kredytu

Wysokość oprocentowania kredytu, wpływa na zdolność kredytową. Im jest ono niższe tym większą część raty kapitałowej można spłacać i tym samym może otrzymać wyższy kredyt. Do niedawna cieszący się dużą popularnością kredyt w CHF, jest najtrudniejszym do uzyskania, gdyż wymaga posiadania wyższej zdolności niż PLN czy EUR.

>>>Zobacz, co wie o tobie bank

Kolejną walutą jest euro, które w przypadku kredytów na 30 lat i w perspektywie wprowadzenia tej waluty w Polsce, może okazać się w długim okresie trafionym wyborem. Ponadto należy pamiętać, iż wprowadzona przez KNF - Rekomendacja S, każe bankom zakładać, iż przy kredytach walutowych należy wykazać się o 20% wyższą zdolnością niż przy kredytach w złotych Z kolei kredyt w rodzimej walucie czyli PLN, ze względu na brak ryzyka związanego różnicami kursowymi zapewnia większe bezpieczeństwo.

Co blokuje otrzymanie kredytu?

Niewielkie szanse na otrzymanie kredytu mają osoby, w stosunku do których prowadzona jest windykacja wcześniej zaciągniętego i niespłaconego długu. Osoby, które nie mają udokumentowanych dochodów lub są zatrudnione na okres próbny, w okresie wypowiedzenia, urlopie wychowawczym lub macierzyńskim. Co więcej kredytu mogą nie dostać osoby, które mają zaległości wobec ZUS lub urzędu skarbowego wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

p