W ostatnim czasie zewsząd bombardowani jesteśmy informacjami o kolejnych protestach pracowników likwidowanych firm, niewypłacanych pensjach, zwolnieniach grupowych oraz zaostrzaniem kryteriów udzielania kredytów przez instytucje finansowe. Problem w bankach dotyczy przede wszystkim tzw. prostych pożyczek i kredytów gotówkowych, czyli szybkich, niezabezpieczonych produktów udzielanych klientowi często nawet na dowód.

Reklama

>>>Zamień kilka kredytów w jeden

W związku z coraz gorszą spłacalnością tego rodzaju kredytów znacząco pogorszyła się jakość portfela kredytowego, a co się z tym wiąże koniecznością zawiązania rezerw z tego tytułu przez banki. W rezultacie słabsze wyniki finansowe publikowane są przez banki. Czy są możliwości porozumienia się z bankiem, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji losowej i zabraknie nam środków na zapłatę raty kredytu?

Ubezpieczenie od utraty pracy

Utrata pracy, wstrzymana wypłata pensji, długotrwała choroba takie mogą być powody naszych problemów finansowych a w konsekwencji brak środków na obsługę posiadanych kredytów (czyli w terminie spłacić wymaganą kwotę).

Czy pozostaje wtedy tylko rozłożyć bezradnie ręce? Niekoniecznie… Po pierwsze do większości sprzedawanych obecnie produktów kredytowych oferowane jest – oczywiście odpłatnie (chociaż są wyjątki – vide „Pożyczka TU i TERAZ” Banku BGŻ) – grupowe ubezpieczenie, do którego może przystąpić kredytobiorca.

Reklama

>>>Jak płacić niższą ratę kredytu hipotecznego

"W ramach tego pakietu kredytobiorca jest objęty ochroną ubezpieczeniową m. in. na wypadek utraty stałego źródła dochodu. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego towarzystwo ubezpieczeń wypłaci nawet do 12 rat. Przystąpienie do Pakietu ubezpieczeń nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla kredytobiorcy. Natomiast zyskuje on bezpieczeństwo przez cały okres kredytowania" - wyjaśnia Marzena Bogusz z Departamentu Produktów i Usług Bankowości Detalicznej.

Zakres ubezpieczenia w każdym banku jest inny. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, określona ilość rat -zazwyczaj oscylująca wokół 6-12 rat dla przykładu ubezpieczenie Ergo Hestia oferowane przy „Max Pożyczce Mini Racie” PKO Banku Polskiego, w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę, zapewni pokrycie 12 rat przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczeniu „ Pożyczki gotówkowej „ ING Banku Śląskiego , oferowane przez TU Europa , w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (np. utrata stałego źródła dochodu lub czasowa niezdolność do pracy), pozwoli w skrajnym przypadku na pokrycie 6 rat z „kieszeni” ubezpieczyciela.

Wakacje kredytowe

Jeżeli masz problemy finansowe są chwilowe, warto pomyśleć o zmniejszeniu kolejnej raty bądź też o zawieszeniu spłaty rat. Umowy kredytowe zawierają stosowne regulacje w tym zakresie. Można zawiesić na kilka miesięcy spłatę rat lub spłacać tylko część kapitałową raty. Takie działania możemy podjąć jeżeli nasza pożyczka gotówkowa przewiduje tzw. wakacje kredytowe.

Chcąc wykorzystać tę opcję należy złożyć wniosek w banku, ze stosownym wyprzedzeniem. Żaden bank nie zezwoli na wakacje w spłacie, jeżeli nasz wniosek wpłynie do banku na dzień przed terminem płatności kolejnej raty. Pamiętajmy także, że dzięki wakacjom kredytowym obniżymy wysokość raty o część odsetkową (zostanie ona skapitalizowana i podwyższy kwotę zobowiązania). W dalszym jednak ciągu będziemy zobligowani do regulowania części kapitałowej.

Każde wakacje mają swoją cenę, także i w tym wypadku musimy liczyć się z opłatami dodatkowymi (aneks do umowy np. w BZ WBK dla kredytów hipotecznych opłata to 100 zł, dla pozostałych kredytów 30 zł, nowy harmonogram spłat np. w BPH od 25-150 zł ) oraz czasem wyższą ratą po upływie wakacji kredytowych np. w Banku Millennium przy kredycie hipotecznym.

Restrukturyzacja zadłużenia

W ekstremalnych przypadkach, gdy nasze problemy nie są chwilowe, powinniśmy pomyśleć o restrukturyzacji zadłużenia. W wyniku naszych negocjacji z bankiem mamy szansę na ustalenie nowego harmonogramu spłaty (wydłużenie okresu kredytowania przez co obniżona zostanie rata).

p