Efekty tymczasowych zmian stóp w krótkim okresie są najlepiej zbadane (podwyżka wyhamowuje wzrost cen), lecz też nie są wolne od kontrowersji. Zdarza się, że zanim inflacja zostanie wyhamowana, to wcześniej krótkotrwale wzrasta. Rozwiązaniem tej zagadki może być to, iż wyższe oprocentowanie kredytów podnosi koszty przedsiębiorstw, co prowadzi do przejściowego wzrostu cen.
Reklama
By zrozumieć konsekwencje trwałych zmian stóp procentowych, warto posłużyć się zależnością pomiędzy inflacją a nominalnymi i realnymi stopami procentowymi – tzw. równaniem Fishera.