Emerytura to dla wielu osób podstawowe źródło utrzymania, dlatego ważne jest, by wiedzieć w jakich sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może wstrzymać jej wypłatę. Przyczyny mogą być różnorodne – od przekroczenia określonych limitów przychodów, przez zaniedbania formalne po przedstawienie fałszywych dokumentów. Warto znać powody, z jakich ZUS może nie wypłacić emerytury, by zapewnić sobie ciągłość otrzymywania świadczeń.

Reklama

Jakie są limity dorabiania dla seniorów?

Zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS może nastąpić, gdy przychody emeryta z innych źródeł przekroczą 130 proc. przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. W pierwszym kwartale 2024 r. kwota ta wynosi 10 591,60 zł brutto. Ważne, że to ograniczenie dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Limity nie obejmują również pewnych grup rencistów. Dotyczy to inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy wynika z pełnionej wcześniej służby wojskowej, oraz osób pobierających rentę rodzinną. Nawet jeśli kwota renty przewyższa emeryturę przysługującą po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, świadczenia te nie są objęte limitami.

Reklama

Sfałszowane dokumenty a emerytura

Innym powodem zawieszenia emerytury może być sfałszowanie dokumentów. Jeśli emeryt przedstawił nieprawdziwe dokumenty, na podstawie których przyznano świadczenie, po odkryciu tego faktu wypłata zostanie wstrzymana.

Zaniedbanie formalności w ZUS

Wypłata emerytury zostaje również wstrzymana w sytuacji, gdy osoba pobierająca świadczenie została poinformowana o konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających jej dalsze prawo do emerytury. Jeżeli ZUS zażądał określonych dokumentów, a osoba pobierająca emeryturę nie dopełniła tego obowiązku, świadczenie zostanie wstrzymane.

Brak aktualizacji danych: Adres i konto bankowe

Kolejnym z powodów, dla których emeryt może nie otrzymać należnego świadczenia, jest zaniedbanie zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub zmiany numeru rachunku bankowego. Jeśli emeryt zmieni adres i nie powiadomi o tym instytucji wypłacającej świadczenie bądź wyjedzie na dłuższy czas i nie wskaże osoby uprawnionej do odbioru emerytury, pieniądze zostaną zwrócone do ZUS. Podobnie, gdy emeryt zamknie swoje konto bankowe i nie poda nowego numeru rachunku – wypłata świadczenia zostanie wstrzymana.

Wstrzymanie 13. i 14. emerytury przez ZUS

Niestety, emeryci muszą mieć świadomość, że wstrzymanie wypłat emerytury podczas okresu przyznawania 13. lub 14. emerytury może skutkować utratą tych dodatkowych świadczeń. Jeśli dochody emeryta przestaną przekraczać ustalony limit, ZUS wznowi wypłaty emerytury, ale niestety senior nie odzyska dodatkowych świadczeń.