Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska przypomina, że do 3 czerwca przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 r. Rozliczenie w terminie gwarantuje przekazanie nadpłaty przez ZUS do1 sierpnia 2024 r. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w terminie, ZUS rozliczy za niego nadpłatę, ale pieniądze zostaną przekazane dużo później, maksymalnie do końca 2024 r.

Reklama

20 maja minął termin na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za 2023 rok. Taki obowiązek miały osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które w ubiegłym roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Roczne rozliczenie musieli sporządzić także ci, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności od stycznia 2024 r. i opłacali podatek na zasadach ogólnych.

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R) znajduje się w dokumentach roboczych na profilu płatnika na PUE ZUS. Został on przygotowany dla płatników, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składek, ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a z ich rozliczenia rocznego składki zdrowotnej wyszła nadpłata.

Taki wniosek przedsiębiorcy powinni zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE do ZUS najpóźniej do 3 czerwca. Wówczas do 1 sierpnia ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek - przekazała Kopczyńska.

A co w przypadku gdy wyszła niedopłata?

W sytuacji, gdy z rozliczenia wynikła niedopłata, płatnik miał obowiązek ją uregulować wraz ze składką za kwiecień - w terminie do 20 maja. ZUS przypomina, że opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę, jeśli przekraczają kwotę 42,42 zł, a od 1 lipca kwotę 43 zł.