Wniosek o wypłatę 800 plus: 30 kwietnia mija ważny termin

ZUS przyznaje 800 plus na tzw. okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Aktualny okres rozpoczął się 1 czerwca 2023 r. i zakończy 31 maja 2024 r. W tej chwili ZUS przyjmuje wnioski o wypłatę świadczenia na kolejny, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i zakończy 31 maja 2025 r. Składanie wniosków ruszyło 1 lutego br. Rodzice i opiekunowie dzieci do 18. r.ż. którym zależy na zachowaniu ciągłości świadczenia powinni złożyć wniosek najpóźniej 30 kwietnia br. Dzięki temu otrzymają 800 plus bez jakiejkolwiek przerwy.

Wniosek o 800 plus. Co z wnioskami złożonymi po 30 kwietnia?

Reklama

Co się stanie jeśli wniosek o 800 plus zostanie złożony po 30 kwietnia? To zależy od tego, w jakim dokładnie terminie się to stanie.

Reklama
 • W pierwszym scenariuszu (złożenie wniosku do końca czerwca 2024 r.) rodzic będzie miał przerwę w wypłacie, ale otrzyma wyrównanie za okres w którym ona nastąpiła.
 • Wariant numer dwa (złożenie wniosku po 30 czerwca br.) – świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wypłata 800 plus w nowym okresie świadczeniowym – terminy

Jak widać, terminy rozpoczęcia wypłat 800 plus w nowym okresie świadczeniowym (1 czerwca 2024 r.-31 maja 2025 r.) uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. ZUS na swojej stronie internetowej podaje konkretne daty. Tłumaczy, że jeśli rodzic lub opiekun złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.(czyli zachowana zostanie ciągłość wypłat);
 • od 1 do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – w terminie do 31 lipca 2024 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2024 r. -ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca – w terminie do 30 września 2024 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia – w terminie do 31 października 2024 r.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o 800 plus można złożyć tylko drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą to zrobić za pośrednictwem:

 • PUE ZUS
 • w aplikacji mZUS
 • na portalu rządowym Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/ )
 • poprzez bankowość elektroniczną.

Rodzaj formularza, na którym składany jest wniosek zależy od tego, jaką formę opieki nad dzieckiem sprawuje wnioskodawca (np. inne formularze są dla matki lub ojca dziecka, a inne jeśli ktoś nie jest rodzicem, a np. opiekunem prawnym). Jeśli wnioskodawca występuje o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci nad którymi sprawuje tę samą formę opieki (np. jest matką lub ojcem dziecka), składa jeden w wniosek. Jeśli forma opieki jest inna – trzeba skorzystać z różnych formularzy.