Kary za niepłacenie abonamentu w 2023 roku

Jak podawał na początku 2024 roku portal Wirtualne Media, w 2023 roku od stycznia do listopada urzędy skarbowe wyegzekwowały z tytułu nieuregulowanego abonamentu ponad 20 mln zł. Postępowania egzekucyjne wszczęto w tym okresie na podstawie niemal 9,5 tys. tytułów wykonawczych. Jak przebiegają kontrole?

Kontrola rejestracji odbiorników

Reklama

Kontrolerzy z Poczty Polskiej sprawdzają, czy w domu lub mieszkaniu znajdują się niezarejestrowane odbiorniki. Dotyczy to również radioodbiornika w samochodach. Jednak, co ciekawe, nie trzeba wpuszczać kontrolera do domu. Można odmówić i nie wiążą się z tym żadne konsekwencje. Dlatego też w tym przypadku trudno o nakładanie kar.

Poczta Polska nakłada kary i przekazuje sprawy do urzędu skarbowego

Jednak kontrola mieszkań, domów czy samochodów to nie wszystko – osoby, które już zarejestrowały odbiornik, muszą uiszczać abonament RTV. Jeśli tego nie robią, Poczta Polska może je wyegzekwować i nałożyć karę za opóźnienia.

Abonament powinno się opłacić do 25. dnia miesiąca. Osoby, które są do tego uprawnione, ale tego nie zrobiły, mogą liczyć się z wezwaniem do uregulowania zaległości. Osoba zadłużona ma na to 7 dni. Takie sprawy są przekazywane następnie naczelnikom urzędów skarbowych, którzy mogą zabezpieczyć środki na koncie.

Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu?

Niepłacący abonamentu muszą liczyć się z tym, że będą musieli uiścić zaległe opłaty oraz karę wynoszącą 30-krotność opłaty abonamentowej. Przypomnijmy, że w 2024 roku wynosi ona 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik oraz 27,30 zł za odbiornik telewizyjny lub radiofoniczny i telewizyjny.

Oznacza to, że kara za niepłacenie abonamentu w 2024 roku wynosi 819 zł.

Reklama

Dla niepłacących możliwe postępowanie egzekucyjne

Osobom, które zarejestrowały odbiornik, ale nie uiszczają opłat za abonament RTV, grozi postępowanie egzekucyjne. W systemie Poczty Polskiej takie osoby widnieją jako dłużnicy. Otrzymują oni nakaz zapłaty – mają na to 7 dni. Jeśli w tym czasie nadal nie dopełnią swojego obowiązku, to Poczta Polska przekazuje sprawę do urzędu skarbowego. Stamtąd trafia ona do poborców podatkowych przeprowadzających postępowanie egzekucyjne.

Poborcy podatkowi mogą zająć pieniądze na twoim rachunku bankowym

Jeżeli dojdzie do postępowania egzekucyjnego, to urząd skarbowy może pokryć zobowiązania dłużnika z jego rachunku bankowego, emerytury, wynagrodzenia, nadpłaty podatku, akcji i obligacji czy też nieruchomości.

Kto jest zwolniony z abonamentu?

Przypomnijmy, że istnieje grupa osób zwolniona z opłat za abonament RTV, która nie musi obawiać się kontroli i są to:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia;
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej;
  • osoby, które ukończyły 60. rok życia, mają prawo do emerytury, a jej wysokość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie;
  • weterani, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi.