Krajowy Program Kolejowy do 2030 r. opiewa na kwotę 80 mld zł. Jego projekt przeszedł właśnie konsultacje społeczne. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zakłada, że zostanie przyjęty przez rząd latem. Do największych przedsięwzięć, które znalazły się w programie, należy przebudowa linii średnicowej w Warszawie za 8 mld zł, która ma m.in. poprawić przepustowość. Na torach podmiejskich zwiększy się ona z 16 do 24 pociągów/godz. Także ok. 8 mld zł ma kosztować budowa nowej, 60-kilometrowej linii z podkrakowskiego Podłęża do miejscowości Piekiełko. To będzie kolejowy skrót w stronę Nowego Sącza i Zakopanego. Po zakończeniu wszystkich robót podróż z Krakowa do Zakopanego ma się skrócić do 90 min, a do Nowego Sącza – do 60 min. Na liście szykowanych inwestycji znalazła się także przebudowa kolejnej odcinka linii Rail Baltica – z Białegostoku do Ełku.

Reklama

Prawie 5 mld zł ma kosztować przebudowa trasy z Gdyni do Słupska, gdzie m.in. zaplanowano budowę drugiego toru. Wyremontowana i przywrócona do ruchu zostanie także linia Czerwonka–Mrągowo–Mikołajki–Ełk w woj. warmińsko-mazurskim, która będzie stanowić trzeci korytarz kolejowy łączący Olsztyn z Ełkiem. Zostaną zmodernizowane linie Skierniewice–Pilawa–Łuków (towarowa obwodnica Warszawy) oraz Jasło–Krosno–Sanok–Nowy Zagórz. Gruntownej przebudowy doczeka się przebiegająca przez woj. świętokrzyskie część trasy Warszawa–Kraków. Ma być kontynuowana przebudowa tzw. magistrali węglowej z Górnego Śląska do Gdyni.

CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM "DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ">>>