Instytucje, które nie podejmą współpracy, będą w przyszłości otrzymywać płatności z terytorium USA pomniejszone o 30-proc. podatek.

Reklama

Umowa podpisana przez rząd pozwala podatnikom przekazywać do USA informacje bez naruszania zapisów polskiego prawa (np. ustawy o ochronie danych osobowych).

Z porozumienia wynika też zasada wzajemności w przekazywaniu informacji. To oznacza, że informacje o rachunkach i dochodach polskich rezydentów będą przekazywane automatycznie również przez USA.

Według danych amerykańskiego urzędu podatkowego w pierwszym półroczu 2014 r. już 1577 amerykańskich podatników oddało swoje paszporty i "zielone karty", aby uchronić się przed skutkami wprowadzenia tej ustawy.

>>>Więcej czytaj w środowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej>>>