MRPiPS proponuje, by kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli czternasta emerytura, było wypłacone w 2024 r. we wrześniu, podobnie jak w 2023 r.
Źródło informacji: wykaz prac legislacyjnych rządu.

Ile wynosi czternastka w 2024 r.?

W 2024 roku maksymalna kwota 14ki wyniesie do 2650 zł brutto = blisko 2200 zł netto. Trzeba uwzględnić:

Reklama
  • podatek dochodowy w wysokości 12% oraz
  • składka zdrowotna w wysokości 9%.

Obowiązuje tu zasada “złotówka za złotówkę”. Czyli jak w innych świadczeniach po przekroczeniu progu X, świadczenie jest zmniejszane. Dla 14ki próg ten wynosi 2900 zł brutto miesięcznie. Jeśli emerytura przekroczy go kwota dodatkowej emerytury 2024 (czternastka) zostanie proporcjonalnie obniżona.

Co to jest dodatkowa emerytura (czternastka)

Warunki nabywania prawa do czternastej emerytury oraz zasady jej wypłaty reguluje ustawa z 26 maja 2023 r. Zgodnie z nią Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne organów emerytalno-rentowych (ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych).

Według opublikowanej w czwartek propozycji resortu rodziny czternaste emerytury będą wypłacone w 2024 r. we wrześniu, podobnie jak w 2023 r.

Reklama

Odpowiedzialny za opracowanie projektu jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.

Jest prawna możliwość wyższej czternastki

W ustawie zapisano, że czternastka w pełnej wysokości wyniesie co najmniej kwotę najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W przypadku osób ze świadczeniem podstawowym powyżej 2900 zł brutto działa zasada "złotówka za złotówkę".

W ustawie przewidziano jednak możliwość określenia wyższej kwoty czternastej emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do 31 października danego roku, będzie mogła ją określić w drodze rozporządzenia.

Jak było w 2023 r.?

W 2023 r. czternasta emerytura wynosiła 2650 zł brutto dla osób, które pobierały świadczenia do 2900 zł brutto.

Jak było w 2023 r.

Czternastka jest wolna od wszelkich innych - oprócz podatku dochodowego - potrąceń, np. od zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczała do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty lub o 500 plus dla niesamodzielnych.

W ubiegłym roku całą czternastkę otrzymało około 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekraczało 2900 zł brutto. Ci, którzy pobierali emeryturę lub rentę między 2900 zł a 4188,44 zł, dostali kwotę zmniejszoną zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość czternastki wynosiła 50 zł.

Terminy wypłaty tego świadczenia przez ZUS przypadły na dni 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne (z ZUS) wypłata nastąpiła we wrześniu. Osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc otrzymały czternastkę w październiku.

Czternasta emerytura była wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wliczała się też do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z szacunkami w tamtym roku na czternastkę przeznaczono nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

Czternaste emerytury zostały po raz pierwszy wypłacone w 2021 roku. 19 lipca 2023 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą mają one przysługiwać już na stałe.