"Gniazdownicy" w Polsce

Przybywa "gniazdowników" – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat. 51 proc. Polaków w wieku 25-34 mieszka z rodzicami. Z kolei w przedziale wiekowym 18-29 lat zjawisko to dotyczy aż 75 proc.

Pojęcie "gniazdownik" opisuję osobę w wieku 25-34 lat, która mieszka z rodzicami, nie posiada współmałżonka i nie jest sama rodzicem. Populacja "gniazdowników" nie obejmuje osób rozwiedzionych oraz wdowców.

Reklama

Statystyki te pokazują, że młodzi Polacy usamodzielniają się stosunkowo późno na tle innych państw Europy, bo w wieku 28 lat.

Dlaczego młodzi ludzie mieszkają z rodzicami?

"Odkładanie decyzji o założeniu rodziny, posiadaniu mniejszej liczby dzieci, czy nawet samotnym życiu są wynikiem przeobrażeń zachodzących w zachowaniach ludzi młodych, którzy najpierw inwestują w rozwój zawodowy, a dopiero później w założenie rodziny i jej powiększenie" - zauważa Główny Urząd Statystyczny (GUS) w publikacji "Pokolenie gniazdowników w Polsce".

W wyjaśnianiu zjawiska "gniazdownictwa" powinno się wziąć pod uwagę m.in. czynniki psychologiczne oraz przekazywane w rodzinach wzorce aktywności ekonomicznej.

Reklama

"Jak wykazało badanie, prawie co szósty gniazdownik nie pracuje i mieszka jednocześnie przynajmniej z jednym niepracującym rodzicem. Podobny odsetek występuje w przypadku nieaktywnych zawodowo gniazdowników, których rodzic (w sytuacji zamieszkiwania tylko z jednym rodzicem) lub rodzice są bezrobotni, bierni zawodowo lub w wieku poprodukcyjnym. Dziedziczenie braku aktywności ekonomicznej w rodzinach gniazdowników nie wykazuje przy tym zróżnicowania względem płci" - komentował GUS.

Usamodzielnienie w Europie

Poprzednie dane Eurostatu pochodzą z 2023 roku. Wskazywały one, że w 2022 roku młodzi ludzie w Unii Europejskiej (UE) opuszczali dom rodzinny średnio w wieku 26,4 lat. Średnia ta była jednak zróżnicowana w poszczególnych krajach UE.

W krajach dobrze rozwiniętych zazwyczaj mówi się o dużo niższych odsetkach "gniazdowników", choć zdarzają się wyjątki. W Niemczech to ponad 40 proc., a w Austrii ok. 50 proc.

Najszybciej z domów wyprowadzają się natomiast Holendrzy, Szwedzi i Finowie (ok. 20-25 proc. “gniazdowników”).

Te narody najpóźniej opuszczają dom rodzinny

Najwyższą średnią wieku wynoszącą 30 lat i więcej odnotowano w Chorwacji (33,4), Grecji (30,7), Bułgarii i Hiszpanii (30,3), na Malcie (30,1) oraz we Włoszech (30).

Proces wyprowadzki z rodzinnego domu najszybciej następuje w Finlandii. Finowie usamodzielniają się w wieku ok. 21 lat. Wskaźnik ten jest niski również w Szwecji (21,4) oraz Danii (21,7).