Pracownik może odmówić pracy, gdy jest za zimnoJeżeli temperatura w miejscu pracy jest za niska, pracownik może odmówić świadczenia pracy. Osoby, które z powodu mrozów nie dotarły do firmy, mogą skorzystać z urlopu na żądanie.

Temperatura w miejscu pracy powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanych obowiązków. Nie może być jednak niższa od 14°C (chyba, że ze względu na stosowane technologie jest to niemożliwe, bo np. podwładny pracuje w chłodni). Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.). W przypadku prac wykonywanych w biurze oraz lekkich prac fizycznych temperatura nie powinna spadać poniżej 18°C

Inne wymogi bhp dotyczą prac na zewnątrz lub w pomieszczeniach nieogrzewanych. Pracownicy, którzy je wykonują muszą być chronieni przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, czyli m.in. temperaturą, opadami i wiatrem. Dodatkowo pracodawca musi zapewnić im pomieszczenie, w którym będą oni mogli rozgrzać się, podgrzać posiłek lub zmienić odzież. Temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa od 16°C, a całkowita jego powierzchnia powinna wynosić co najmniej 8 m2. Jeśli firma nie może spełnić tego obowiązku, musi dostarczyć im np. koksowniki.

Więcej informacji: Pracownik może odmówić pracy, gdy jest za zimno

p