Jak ustalił DGP, nowy projekt jest aktualnie przedmiotem prac zespołu do spraw programowania prac rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który decyduje, czy go wpisać do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Ma więc szansę trafić niedługo do uzgodnień i konsultacji społecznych.

Reklama

Jak informuje resort pracy, nowa ustawa będzie bazować na dotychczasowych rozwiązaniach zawartych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ale z odpowiednimi zmianami i uzupełnieniami.

Ma bowiem jeszcze bardziej przyspieszyć postępowania administracyjne w sprawach zatrudniania cudzoziemców oraz ograniczyć nadużycia w zakresie wyłudzania zezwoleń na pracę w celu wjazdu na terytorium strefy Schengen. Projekt ustawy będzie także zawierał rozwiązania, które przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak zaniżanie standardów i wypychanie Polaków z rynku pracy - czytamy w DGP.

Więcej na temat XXXXX przeczytasz w artykule pod tytułem "Ma być szybciej i bez nadużyć" autorstwa Patrycji Otto w Dzienniku Gazecie Prawnej>>>