Resort gospodarki i należąca do Skarbu Państwa spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych wycofały się z planów uruchomienia rurociągu, którym miał popłynąć do Polski olej napędowy z Białorusi. Importowany diesel miał być tańszy od sprzedawanego w kraju nawet o kilkanaście groszy na litrze.

Zamiast diesla OLPP chce sprowadzać z Białorusi gaz płynny, używany jako paliwo silnikowe, a także do ogrzewania mieszkań. W 2011 roku spółka ma zamiar rozpocząć budowę pierwszej w naszym kraju transgranicznej magistrali do importu LPG. Dostawy tego paliwa – w detalu średnio tańszego o kilka groszy na litrze – miałyby ruszyć za niecałe dwa lata. Według wstępnych szacunków zaspokoiłyby one 13 proc. krajowych potrzeb na LPG.

Więcej informacji: Zamiast taniego diesla do Polski popłynie gaz

p