"Hedoniści i oszczędni", to nazwa I edycji barometru społecznego przeprowadzonego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa przy współpracy z instytutem IRCenter. Celem badania było sprawdzenie i analiza wyżej wymienionych postaw Polaków. Biorąc pod uwagę ujemny wskaźnik hedonizmu finansowego, który aktualnie wynosi – 13,9 punktów, mamy do czynienia z przewagą osób ze skłonnościami do odkładania środków. Przejdźmy zatem do szczegółów.

Reklama

Najwyżej oprocentowane lokaty bankowe. Porównaj online!

Hedonizm finansowy

Dynamika dyskusji w social mediach oraz zapytań w Google’u dotyczących wydawania i oszczędzania środków, pozwoliła wyliczyć wskaźnik hedonizmu finansowego. Zajęto się także analizą danych pozyskanych z badania konsumenckiego (CAWI). Zostało ono przeprowadzone w grupie 1000 osób, a wyniki pozwoliły podzielić ankietowanych na trzy grupy. Biorąc pod uwagę procent ich dochodów, jaki w danym miesiącu odłożyli na konkretny cel, wydali lub oszczędzili na emeryturę bądź zabezpieczyli się na wypadek utraty pracy lub zdrowia, sklasyfikowano ich następująco:

TotalMoney.pl

Kim są oszczędzający?

Jak łatwo się domyślić, chętniej oszczędzają ludzie z wyższym wykształceniem, którzy otrzymują ponadprzeciętne wynagrodzenie. Kluczowe są tutaj dwa czynniki – możliwość odkładania części zarobków oraz ich większa świadomość związana z oszczędzaniem. Warto też zwrócić uwagę, że większa część osób oszczędzających mieszka na wsi. Z pewnością większe docenianie przez nich wartości pieniądza pozwala na podejmowanie takich decyzji.

Liczą się wydatki na przyjemności

Rozrzutność, to cecha przede wszystkich osób w wieku 25-34 lata. Pieniądze najchętniej wydają kobiety (co było do przewidzenia…;) ). Płeć piękna stanowi 57% grupy Hedonistów. Co istotne, w oszczędzaniu kobiety również są lepsze od mężczyzn, choć przewaga nad mężczyznami nie jest duża i wynosi zaledwie 4%.

TotalMoney.pl

„Obie grupy, i hedoniści, i oszczędni chciałyby w przyszłości odkładać więcej. Szczególnie ci pierwsi planują znaczne zmniejszenie udziału środków wydawanych na bieżące potrzeby. Zupełnie odrębny temat to jak te deklaracje przekuć w czyny. Jak dołączyć do grona systematycznie oszczędzających, kiedy mamy dziś tyle pokus wydania pieniędzy? Konsekwencję w oszczędzaniu można zbudować na różne sposoby, decydując się zarówno na odkładnie gotówki w tzw. skarpetę, jak również na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych lub ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, wymagające regularnych wpłat. To nas będzie trzymać w ryzach” – mówi Marat Nevretdinov, wiceprezes TU na Życie Europa S.A.

Liczy się teraźniejszość

A co z odkładaniem środków na przyszłość? Badanie wykazało, że 60% Hedonistów nie posiada żadnych funduszy, które stanowiłyby zabezpieczenie na czas emerytury. Sytuacja wcale nie wygląda lepiej wśród osób zaliczających się do grupy Oszczędnych. Całe 26% z nich również nie dysponuje takimi zasobami. Jeśli jednak decydujemy się na przyszłościowe oszczędzanie, najchętniej wybieramy ubezpieczenia (36% Oszczędnych oraz 21% Hedonistów). Kolejne na liście są lokaty bankowe (za ich pośrednictwem oszczędza 37% ankietowanych z grupy Oszczędnych i 10% zaliczonych do Hedonistów). Na III filar oszczędzania zdecydowało się odpowiednio 24% i 10% przedstawicieli obu grup. Najmniej popularne są zaś obligacje, z których korzysta 17% Oszczędnych i 6% Hedonistów.

TotalMoney.pl

Gdzie oszczędzisz najwięcej, czyli aktualny ranking lokat bankowych

Czy podejście jest właściwe?

Regularne oszczędzanie wbrew pozorom wcale nie jest rzeczą trudną. By móc odłożyć kilka groszy, wystarczy przestrzegać kilku kluczowych zasad. Przede wszystkim na zakupy należy wybierać się z listą i nie ulegać wszelkim zapachom, wystawom i starannie wyeksponowanym artykułom. Kupuj to, czego tak naprawdę potrzebujesz! Możesz zacząć od niewielkich kwot, np. reszty z zakupów spożywczych, które codziennie będą lądować w Twojej skarbonce.