Lokata dwuwalutowa nazywana jest również Dual Currency Deposit (DCD). Jest to forma lokaty oparta na tak zwanych pochodnych instrumentach finansowych, a dokładnie rzecz biorąc opcjach walutowych. Lokata dwuwalutowa stanowi swoiste połączenie lokaty z transakcją terminową odnoszącą się do danej pary walut. Klient deponuje w banku określoną kwotę, która podlega oprocentowaniu oraz wskazuje kurs, po którym ma nastąpić przewalutowanie zdeponowanej kwoty na inną wskazaną walutę. Gdy danego kursu na rynku nie będzie, wówczas klientowi zwracane są środki w walucie bazowej wraz z odsetkami.

Reklama

Najwyżej oprocentowane lokaty bankowe. Porównaj online!

Analizując podstawowe cechy lokaty dwuwalutowej, w większości przypadków mamy do czynienia z minimalną kwotą. Co więcej mogą to być całkiem spore sumy idące w dziesiątki tysięcy złotych, a nawet więcej – wszystko oczywiście zależy od banku, w którym chcemy lokatę założyć. Jest to wobec tego raczej oferta dla zamożniejszych klientów, którzy posiadają minimum 20 tysięcy złotych (lub też ich równowartość w walucie obcej), bo taka jest zazwyczaj kwota minimalna wyznacza przez banki. Lokaty te są terminowe – zakłada się je na określony wcześniej czas, zaczynając już od dwóch tygodni, a na dwunastu miesiącach kończąc.

Biorąc pod uwagę kwestie związane z wpłatą i wypłatą kapitału - wpłacamy pieniądze w wybranej walucie bazowej. Wypłaty zaś możemy dokonać w określonej walucie wymiany – o ile kurs wskazany w umowie będzie na rynku. Co do samej umowy z bankiem, to zawiera ona podobnie jak inne umowy związane z lokatami kwotę, jaką powierzamy bankowi oraz oprocentowanie. Jest ono zazwyczaj wyższe niż oprocentowanie na tradycyjnych lokatach - składa się bowiem ze zwykłego oprocentowania tradycyjnej lokaty terminowej oraz premii za ryzyko. W praktyce oznacza to, że klient może liczyć na nawet dwukrotnie wyższe oprocentowanie niż te proponowane w przypadku lokat tradycyjnych.

Oprocentowanie i wysokość odsetek zależy również od prawdopodobieństwa realizacji przewalutowania. Innymi słowy, im większe prawdopodobieństwo przewalutowania tym wyższe odsetki gwarantowane. Samo prawdopodobieństwo uzależnione jest naturalnie od kursu walut. Jeżeli nie dojdzie do przekroczenia zapisanego w umowie kursu walut, przewalutowanie nie ma miejsca. W takiej sytuacji kapitał jest wypłacany w walucie, w jakiej lokata została założona, natomiast odsetki niezależnie od zmian kursów wypłacane są w walucie początkowej.

Aktualne porównanie i ranking lokat bankowych. Sprawdź

Lokata dwuwalutowa jest na pewno bardzo ciekawym produktem, jednak należy przy jej zawieraniu wziąć pod uwagę ryzyko kursowe. Jest bowiem zawsze ewentualność, iż na rynku będzie lepszy kurs niż ten zawarty w naszej umowie z bankiem i wówczas poniesiemy stratę. Nie zawsze pokryją nam ją naliczone odsetki – nawet jeśli są faktycznie dwukrotnie wyższe niż przy tradycyjnej lokacie. Jeśli jednak rozważnie zastanowimy się nad kursem przewalutowania, okresem lokaty i umowa z bankiem w całokształcie zostanie logicznie skonstruowana – wówczas mamy szansę na całkiem przyzwoity zysk.