Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim rankingiem lokat terminowych w 2014 r. Jest to jednocześnie pierwszy ranking przygotowany wg nowych zasad. Co w nim zmieniliśmy? Dotychczas wszystkie lokaty – „standardowe”, dla nowych klientów czy na nowe środki – przedstawialiśmy w jednym zestawieniu. Stosowaliśmy podział jedynie wg okresów umownych. Począwszy od grudnia 2014 r. będziemy także stosować podział na lokaty dla nowych klientów i na nowe środki oraz na lokaty „standardowe”, które może założyć każdy – niezależnie od swoich relacji z danym bankiem. Zmieniliśmy też liczbę banków porównywanych w zestawieniu – teraz dla każdego z okresów umownych pokazujemy 3 lokaty (jeśli oczywiście dla porównywanej kategorii i okresu umownego będzie dostępnych tyle ofert). Nie zmieniła się wysokość porównywanych przez nas lokat – 5 000 zł. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem.

Gdzie oszczędzisz najwięcej, czyli aktualny ranking lokat bankowych

Lokaty dla nowych klientów i na nowe środki

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - grudzień 2014 (oferta na nowe środki i dla nowych klientów)
Poz.Bank/nazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie (nominalne)Odsetki (po podatku)Minimalna kwota lokaty/Wymagane konto
1 miesiąc
1BIZ Bank/Bank SMART
SMART Lokata na powitanie (NK)
Szczegóły lokaty4,40% 15,13 zł 1000 zł
nie
2BNP Paribas Bank Polska
Prosta Lokata (NS)
Szczegóły lokaty2,50% 8,60 zł 1000 zł
nie
3 miesiące
1Idea Bank
Lokata HAPPY (NK)
Sprawdź lokatę5,00% 49,93 zł 1000 zł
nie
2BIZ Bank/Bank SMART
SMART Lokata na powitanie (NK)
Szczegóły lokaty4,00% 39,95 zł 1000 zł
nie
BGŻOptima
Lokata Bezkarna (nowi klienci)
Sprawdź lokatę4,00% 39,95 zł 1000 zł
tak
BNP Paribas Bank Polska
Lokata Dobrze Procentująca (NS)
Szczegóły lokaty4,00% 39,95 zł 1000 zł
tak
Getin Bank
Twoja Lokata III (NS)
Spraw dź lokatę 4,00% 39,95 zł 500 zł
tak
3neoBANK onLINE
energoLOKATA 3M PLUS (NK)
Szczegóły lokaty3,90% 38,97 zł 1000 zł
nie
6 miesięcy
1Meritum Bank
Lokata Extra (NS)
Sprawdź lokatę3,40% 73,71 zł 1000 zł
nie
2BOŚ Bank
EKOlokata Zielona (NS)
Szczegóły lokaty3,20% 64,62 zł 1000 zł
nie
3mBank
Lokata na nowe środki (NS)
Sprawdź lokatę2,65% 53,52 zł 1000 zł
tak

Stan na 11 grudnia 2014 r.

NK - oferta dla nowych klientów
NS - oferta dla nowych środków

Źródło: TotalMoney.pl

W przypadku lokat 1-miesięcznych pierwsze miejsce przypadło SMART Lokacie na powitanie, którą mogą założyć nowi klienci BIZ Banku i Banku SMART. Oprocentowanie tej lokaty wynosi 4,4% w skali roku. Po miesiącu przekłada się ono na odsetki w kwocie 15,13 zł. Miejsce drugie przypadło Prostej Lokacie BNP Paribas Banku Polska. Depozyt ten, którego oprocentowanie wynosi 2,5% w skali roku, po upływie okresu umownego przyniesie swojemu posiadaczowi 8,60 zł odsetek.

Tak jak w październiku pierwszą pozycję w zestawieniu lokat trzymiesięcznych utrzymała Lokata HAPPY Idea Banku. Jej oprocentowanie wynosi 5% w skali roku, a kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału to 49,93 zł. Na miejscu drugim znalazły się aż cztery lokaty: SMART Lokata na powitanie BIZ Banku/Banku SMART, Lokata Bezkarna BGŻOptima, Lokata Dobrze Procentująca BNP Paribas Banku Polska oraz Twoja Lokata III Getin Banku. Oprocentowanie tych lokat wynosi 4% w skali roku. Po trzech miesiącach wpłaconych na nie 5 000 zł dopisanych zostanie 39,95 zł odsetek.

W zestawieniu lokat sześciomiesięcznych pierwszą pozycję zajmuje Lokata Extra Meritum Banku oprocentowana na 3,4% w skali roku. Dzięki tej stopie procentowej, po upływie sześciomiesięcznego okresu umownego, klient otrzyma odsetki w kwocie 73,71 zł. Lokata Extra jest ofertą nową – do oferty Meritum Banku została wprowadzona 10 grudnia. Drugie miejsce zajęła EKOlokata Zielona BOŚ Banku (3,2% w skali roku; 64,62 zł odsetek). Miejsce trzecie zajęła Lokata na nowe środki mBanku. Jej oprocentowanie wynosi 2,65% w skali roku. Po sześciu miesiącach jej posiadacz powiększy swój stan posiadania o odsetki w kwocie 53,52 zł.
Wśród lokat 12-miesięcznych nie znaleźliśmy ofert dla nowych klientów lub na nowe środki.

Lokaty standardowe

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - grudzień 2014 (oferta standardowa)
Poz.Bank/nazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie (nominalne)Odsetki (po podatku)Minimalna kwota lokaty/Wymagane konto
1 miesiąc
1BOŚ Bank
EKOlokata bez Kantów
Szczegóły lokaty3,50% 12,04 zł 1000 zł
tak
2Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
Sprawdź lokatę2,40% 8,25 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
Sprawdź lokatę2,40% 8,25 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
Sprawdź lokatę2,40% 8,25 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych
Sprawdź lokatę2,40% 8,25 zł 1000 zł
nie
3BIZ Bank
Lokata BIZ Spinająca
Szczegóły lokaty2,20% 7,57 zł 1000 zł
nie
3 miesiące
1BIZ Bank
BIZ Lokata PRO
Szczegóły lokaty3,10% 30,96 zł 1000 zł
tak
2BIZ Bank
BIZ Lokata Spinająca
Szczegóły lokaty3,00% 29,96 zł 1000 zł
nie
neoBANK onLINE
neoLOKATA 3M
Szczegóły lokaty3,00% 29,96 zł 500 zł
nie
3Idea Bank
Lokata Stabilna
Sprawdź lokatę2,90% 28,96 zł 1000 zł
nie
6 miesięcy
1SK bank
eLokata24
Szczegóły lokaty3,30% 66,64 zł 3000 zł
nie
BIZ Bank
BIZ Lokata PRO
Szczegóły lokaty3,30% 66,64 zł 1000 zł
tak
2BIZ Bank
BIZ Lokata Spinająca
Szczegóły lokaty3,20% 64,62 zł 1000 zł
nie
3Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
Sprawdź lokatę3,00% 60,58 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
Sprawdź lokatę3,00% 60,58 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
Sprawdź lokatę3,00% 60,58 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych
Sprawdź lokatę3,00% 60,58 zł 1000 zł
nie
neoBANK onLINE
neoLOKATA 6M
Szczegóły lokaty3,10% 62,26 zł 1000 zł
nie
12 miesięcy
1Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
Sprawdź lokatę3,10% 129,60 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
Sprawdź lokatę3,10% 129,60 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
Sprawdź lokatę3,10% 129,60 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych
Sprawdź lokatę3,10% 129,60 zł 1000 zł
nie
2BIZ Bank
Lokata WIBOR
Szczegóły lokaty3,06% 123,93 zł 1000 zł
nie
3Idea Bank
Lokata Stabilna
Sprawdź lokatę3,00% 121,50 zł 1000 zł
tak
Toyota Bank
Depozyt Plus
Szczegóły lokaty3,00% 121,50 zł 5000 zł
tak

Stan na 11 grudnia 2014 r.
Źródło: TotalMoney.pl

Miejsce pierwsze zestawienia standardowych lokat jednomiesięcznych przypadło EKOlokacie bez Kantów BOŚ Banku. Oprocentowanie środków wpłaconych na tę lokatę wynosi 3,5% w skali roku, co po upływie miesięcznego okresu umownego przełoży się na odsetki w kwocie 12,04 zł. Na pozycji drugiej znalazły się cztery lokaty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych. Ich oprocentowanie wynosi 2,4% w skali roku, a odsetki dopisane do wpłaconego kapitału – 8,25 zł. Trzecie miejsce zajęła BIZ Lokata Spinająca BIZ Banku. Oprocentowana ona jest w wysokości 2,2% w skali roku a po miesiącu jej posiadacz zyska 7,57 zł odsetek.

Pierwszą pozycję w zestawieniu lokat zakładanych na trzy miesiące zajęła Lokata BIZ Pro BIZ Banku. Jej oprocentowanie to 3,1% w skali roku, a kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconego kapitału wynosi 30,96 zł. Na miejscu drugim znalazły się Lokata BIZ Spinająca BIZ Banku oraz neoLOKATA 3M neoBANKU onLINE. Oprocentowanie tych lokat wynosi 3% w skali roku. Przekłada się to na 29,96 zł odsetek. Czołówkę zestawienia lokat trzymiesięcznych zamyka Lokata Stabilna Idea Banku. Oprocentowanie tej lokaty wynosi 2,9% w skali roku. Po trzech miesiącach bank do 5 000 zł wpłaconych na tę lokatę dopisze 28,96 zł odsetek.

Pierwsze miejsce w zestawieniu standardowych lokat sześciomiesięcznych zajmują: eLokata24 SK banku oraz BIZ Lokata PRO BIZ Banku. Ich oprocentowanie wynosi 3,3% w skali roku, a odsetki jakie po pół roku otrzyma posiadacz obu lokat to 66,64 zł. Miejsce drugie zajęła jeszcze jedna lokata BIZ Banku: BIZ Lokata Spinająca. Jej oprocentowanie wynosi 3,2% w skali roku. Po upływie sześciomiesięcznego okresu umownego posiadacz tej lokaty zarobi 64,62 zł. Na pozycji trzeciej, z oprocentowaniem wynoszącym 3% w skali roku, znalazły się cztery lokaty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych. Po upływie półrocznego okresu umownego dadzą one zysk wynoszący 60,58 zł.

Zestawienie lokat rocznych otwierają cztery depozyty oprocentowane na 3,1% w skali roku (co po upływie okresu umownego przełoży się na odsetki w kwocie 125,55 zł). Złotymi medalistami zostały cztery lokaty Meritum Banku (Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych). Miejsce drugie przypadło Lokacie WIBOR BIZ Banku. Jej oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 6M i wynosi 3,06% w skali roku. Wysokość odsetek, jakie po roku zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału to 123,93 zł. Pozycję trzecią zajął Depozyt Plus Toyota Banku, któremu na najniższym stopniu podium towarzyszy Lokata Stabilna Idea Banku. Oprocentowanie tych lokat to 3% w skali roku, a po roku do wpłaconych na nie 5 000 zł bank dopisze 121,50 zł odsetek.

Powyższe zestawienie pokazuje, że na lepsze warunki deponowania oszczędności mogą liczyć nowi klienci banków lub osoby powierzające bankowi nowe środki. Trzeba jednak pamiętać o tym, że lokaty te są zazwyczaj ograniczone kwotowo (np. do 10 000 zł), można założyć tylko jedną lokatę na warunkach preferencyjnych, a odnowić je można na warunkach dla lokaty „standardowej”, której oprocentowanie jest odpowiednio niższe… Trzeba też zauważyć, że żaden banki nie oferują lokat dla nowych klientów i nowych środków na okres 12 miesięcy. Lokaty standardowe jednak, mimo że nieco niżej oprocentowane, także dają możliwość atrakcyjnego zarobku, zwłaszcza że można je zakładać na wyższe kwoty.

Zobacz, w którym banku założysz lokatę bez potrzeby otwierania konta!

Jakie lokaty zapewnią największy zysk w nowym roku? O tym przekonamy się w pierwszym w 2015 r. rankingu lokat terminowych TotalMoney.pl. Już dziś zapraszamy do zapoznania się z nim.