Do historii przeszły czasy, gdy oprocentowanie lokat było dwucyfrowe. Postanowiliśmy sprawdzić bankowe propozycje w zakresie długoterminowych depozytów i ustalić gdzie realnie tracimy na trzymaniu pieniędzy na lokacie.

Reklama

Zobacz, w którym banku założysz lokatę bez potrzeby otwierania konta!

Na jakie oprocentowanie można liczyć deponując swoje oszczędności w banku? Do końca roku najprawdopodobniej nie powinniśmy liczyć na spektakularne wzrosty poziomu oprocentowania depozytów bankowych, gdyż Rada Polityki Pieniężnej co najmniej do końca III kwartału 2014 r. nie planuje podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Jak w takiej zareagują banki? Czy można liczyć, że któryś z nich ponownie rozpocznie tzw. wojnę depozytową? Postaramy się udzielić odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy do lektury.

Pierwsze sygnały o depozytowej „wiośnie ludów” można odnaleźć w pojawiających się coraz liczniej wybranych ofertach specjalnych i z ograniczoną dostępnością – tzw. „limitowanych”. Najwięksi gracze rynkowi utrzymują nadal wysokość oprocentowania standardowych lokat terminowych na bardzo niskim poziomie, zaś mniejsze banki muszą konkurować ceną. Czy są to jednak istotne różnice?

Założyliśmy, że dysponujemy kwotą 50 000 zł, którą chcemy ulokować na 3 lata. Porównaliśmy trzy banki oferujące najmniej korzystnie oprocentowane lokaty długoterminowe oraz trzy banki znajdujące się „po przeciwnej stronie barykady” – oferujące najwyższe oprocentowanie trzyletnich lokat terminowych. W pierwszej grupie znalazły się: PKO Bank Polski, Getin Bank i Bank Pekao SA. Drugą zaś tworzą: Santander Consumer Bank i bank Credit Agricole. Oferty uszeregowaliśmy na podstawie odsetek uwzględniających podatek i zysku uwzględniającego inflację (pod uwagę wzięliśmy średnioroczną inflację z 2013 r. wynoszącą 0,9%).

Tabela 1 - Najmniej korzystne 3-letnie lokaty terminowe w kwocie 50 000 zł
Bank/ nazwa lokaty oprocentowanie w skali roku Zysk po podatku Zysk po podatku i uwzględnieniu inflacji
PKO Bank Polski Lokata terminowa 0,90% 1 094,50 zł 1 083,66 zł
Getin Bank Lokata terminowa 1,70% 2 067,39 zł 2 046,91 zł
Bank Pekao SA Lokata standardowa 2,05% 2 493,03 zł 2 468,33 zł
Żródło: TotalMoney.pl

Na jakie oprocentowanie możemy liczyć w największym polskim banku w przypadku zdeponowania znacznej – jak by nie patrzyć – kwoty na 3 lata? Otóż PKO Bank Polski zaoferuje nam w takim przypadku zaledwie 0,9% w skali roku. Przełoży się to na kwotę odsetek wynoszącą (po uwzględnieniu podatku Belki) 1 094,50 zł. Dodać tu trzeba, że jest to oprocentowanie zmienne. Oznacza to, że nie mamy żadnej gwarancji na to, że oprocentowanie to zostanie utrzymane do końca okresu umownego.

Na miejscu drugim „od końca” znalazła się lokata terminowa Getin Banku, której oprocentowanie wynosi 1,70% w skali roku. Jej posiadacz po upływie okresu umownego zarobi 2 067,39 zł. Lokata Getin Banku oprocentowana jest wg stałej stopy procentowej.

Najlepiej w porównaniu najmniej zyskownych lokat trzyletnich wypada lokata standardowa Banku Pekao SA, której oprocentowanie wynosi 2,05%. Osoba, która wpłaci na tę lokatę 50 000 zł po upływie okresu umownego odbierze tę kwotę powiększoną o 2 493,03 zł. Lokata oferowana przez Bank Pekao SA także oprocentowana jest wg stałej stopy procentowej.

Reklama

Na drugim biegunie znajdują się – jak napisaliśmy powyżej – lokaty oferowane przez Santander Consumer Bank i Credit Agricole Bank Polska.

Tabela 2 - Najbardziej korzystne 3-letnie lokaty terminowe w kwocie 50 000 zł
Bank/ nazwa lokaty oprocentowanie w skali roku Zysk po podatku Zysk po podatku i uwzględnieniu inflacji
Santander Consumer Bank Lokata Direct+ Internet 4,20% 5 107,66 zł 5 057,07 zł
Santander Consumer Bank Lokata Direct+/Zysk+ 4,10% 4 986,05 zł 4 936,67 zł
Credit Agricole Bank Polska Lokata standardowa 4,00% 4 864,44 zł 4 816,26 zł
Żródło: TotalMoney.pl

Pierwszy z wymienionych banków wprowadził do czołówki zestawienia trzy lokaty: Direct+ Internet oprocentowaną w wysokości 4,2% w skali roku i Direct+/Zysk+, których oprocentowanie wynosi 4,1% w skali roku. Po okresie umownym przyniosą one zysk wynoszący odpowiednio 5 107,66 zł i 4 986,05 zł.

Trzecią pozycję, z lokatą oprocentowaną w wysokości 4% w skali roku zajął bank Credit Agricole. Po upływie trzech lat oferowana przez ten bank Lokata terminowa przyniesie zysk w wysokości 4 864,44 zł.

Z naszych wyliczeń wynika, że inflacja (a przypomnijmy, że przyjęliśmy, że wynosić ona będzie 0,9%) nie będzie miała zbyt dużego wpływu na zyski osiągnięte z lokat. W przypadku depozytów najmniej korzystnych uszczupli ona zyski średnio o niecałe 19 zł, a w przypadku lokat oprocentowanych najkorzystniej – średnio o niecałe 50 zł. Czy jednak inflacja zawsze będzie dla nas tak łaskawa?

Z najnowszej średniorocznej prognozy makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego wynika, że polska gospodarka urośnie w 2014 roku o około 3%. Oczywiście niejasne jest to jaki wpływ będzie miał kryzys ukraiński i zamieszanie związane z sankcjami dla (i od) Rosji. Prognozowany jest również spadek stopy bezrobocia i wzrost dynamiki wynagrodzeń, czyli najistotniejsze z punktu widzenia Polaków współczynniki.

Z kolei średnioroczna inflacja powinna zgodnie z prognozami NBP wynieść w 2014 roku „prawdopodobnie” nie więcej niż 1,2%. W kolejnych latach inflacja wzrośnie niemal dwukrotnie do poziomu 2,3% w 2015 r. i 2,5% w 2016 r. Wzrost inflacji można interpretować jako efekt przewidywanej poprawy koniunktury – tak przewidują ekonomiści banku centralnego.

Porównanie lokat bankowych - porównywarka lokat, kalkulator lokat - znajdź najbardziej korzystną lokatę.

Różnica między najniżej a najwyżej oprocentowaną lokatą terminową w naszym zestawieniu wynosi 3,3% w skali roku, co przekłada się na niemal 4 tysiące zł odsetek (po uwzględnieniu podatku Belki i inflacji). Co to oznacza? Tyle, że decydując się na powierzenie bankowi oszczędności w większej kwocie na 3 lata powinniśmy starannie wybrać bank, do którego nasze pieniądze wpłacimy. Pamiętajmy też, że w przypadku rynku lokat terminowych „duży nie zawsze może więcej”.