Depozyty terminowe to dla chcących oszczędzać Polaków jeden z podstawowych produktów oszczędnościowych. Trzymamy na nich mniej więcej połowę oszczędności. Dzieje się tak dlatego, że łatwiej jest nam wpłacić na nią jednorazowo kwotę kilku tysięcy złotych dokonywać regularnych wpłat na konto oszczędnościowe. Trzeba pamiętać o jeszcze jednej – bardzo istotnej z punktu widzenia oszczędzających – rzeczy: większość lokat oferowanych przez działające na naszym rynku banki oprocentowana jest wg stałych stóp procentowych. Dla klienta banku oznacza to, że już w momencie zakładania lokaty wie jaka kwota odsetek zostanie dopisana do wpłaconego kapitału.

Reklama

Zobacz, w którym banku założysz lokatę bez potrzeby otwierania konta!

Analitycy TotalMoney.pl postanowili sprawdzić na jaki zysk mogą liczyć klienci, którzy chcą powierzyć bankowi 100 000 zł. W przeciwieństwie do rankingów przygotowywanych co miesiąc, będących „przeglądem” rynku depozytów terminowych, tym razem „pod lupę” wzięli tylko lokaty 3-miesięczne. Dlaczego? Trzy miesiące to okres umowny łączący w sobie możliwość osiągnięcia atrakcyjnego zysku i nie zamrażania gotówki na zbyt długi czas. Okres lokaty był jednym z kryteriów, jakie wzięliśmy pod uwagę. W naszym zestawieniu znalazły się „standardowe” lokaty terminowe (nie porównujemy lokat progresywnych), jakie można założyć w bankach komercyjnych. Ostatnim kryterium, jakie przyjęliśmy było to, że porównujemy wyłącznie te lokaty, które można założyć bez potrzeby otwierania konta osobistego w danym banku.

Z przyjętymi przez TotalMoney.pl założeniami zgadza się Piotr Stankiewicz, dyrektor Departamentu Produktów Transakcyjnych i Depozytowych Meritum Banku, który powiedział, że „przewagą depozytów bankowych nad innymi formami oszczędzania jest gwarancja zysku i praktycznie zerowe ryzyko utraty kapitału. To produkty dla osób, które chcą mieć pewność, że ich oszczędności będą rosnąć. Lokaty bankowe, w przeciwieństwie do kont oszczędnościowych, wymagają zamrożenia pieniędzy na określony czas, jednak banki wynagradzają takie zobowiązanie klientów wyższym oprocentowaniem.” Piotr Stankiewicz dodał też że, „większość lokat zakładanych na kilka miesięcy charakteryzuje stałe oprocentowanie, dzięki czemu klient może mieć pewność, ile zysku otrzyma na koniec okresu.
Sprawdźmy zatem, która trzymiesięczna lokata bankowa najlepiej pomnoży wpłacone na nią 100 000 zł.

Ranking 3-miesięcznych lokat bankowych w kwocie 100 000 zł
Bank/produkt Oproc.(nom.) Odsetki Min.kwota/konto
Meritum Bank Lokata Extra 4,00% 816,66 zł 100 000 zł nie
FM Bank PBP SMART Lokata 3,50% 714,57 zł 1 000 zł nie
BNP Paribas Bank Polska Naj LOKATA 3,25% 663,54 zł 1 000 zł nie
Plus Bank Lokata internetowa 3,10% 632,91 zł 1 000 zł nie
Plus Bank Lokata standardowa 3,00% 612,49 zł 1 000 zł nie
Noble Bank Lokata Klasyczny Zysk 2,95% 602,28 zł 50 000 zł nie
Idea Bank Lokata Stabilna 2,90% 592,08 zł 1 000 zł tak
Getin Bank Lokata Prosty Zysk 2,80% 572,76 zł 500 zł nie
Meritum Bank Meritum Zysku w Internecie 2,80% 572,76 zł 1 000 zł nie
Inteligo IGO Lokata 2,75% 561,45 zł 1 000 zł nie
Toyota Bank Lokata standardowa 2,75% 561,45 zł 2 000 zł nie
Plus Bank Lokata standardowa (oprocentowanie zmienne) 2,65% 541,04 zł 1 000 zł nie
Stan na 14 czerwca 2014 r. W zestawieniu znalazły się lokaty standardowe udzielane przez banki komercyjne. Nie porównujemy lokat progresywnych, lokat zakładanych przez bankowość mobilną oraz lokat, w przypadku których wymagane jest posiadanie konta osobistego Źródło: www.totalmoney.pl
Reklama

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęła Lokata Extra Meritum Banku. Jej oprocentowanie wynosi 4% w skali roku. Dzięki temu jej posiadacz po upływie okresu umownego zarobi „na czysto” 816,66 zł. Trzymiesięczna Lokata Extra to nowa propozycja Meritum Banku. Jest ona uzupełnieniem dla lokat 4- i 6-miesięcznych, od których odróżnia się minimalną kwotą wynoszącą 100 000 zł. Trzymiesięczną Lokatę Extra mogą założyć zarówno obecni klienci banku jak i osoby, które dotychczas z usług Meritum Banku nie korzystały.

Miejsce drugie, z oprocentowaniem niższym o 0,5 punktu procentowego od zwycięskiej oferty zajmuje SMART Lokata FM Banku PBP. Lokata ta jest bezpośrednią następczynią FM Lokaty Spinającej FM Banku. Minimalna kwota SMART Lokaty wynosi 1 000 zł. Jej oprocentowanie to 3,5% w skali roku, dzięki czemu po upływie okresu umownego odsetki wyniosą 714,57 zł.

Reklama

Pozycja trzecia przypadła Naj LOKACIE oferowanej przez BNP Paribas Bank Polska. Jej posiadacz po trzech miesiącach powiększy swój „stan posiadania” o 663,54 zł. Będzie to możliwe dzięki oprocentowaniu wynoszącemu 3,25% w skali roku.

Najwyżej oprocentowane lokaty bankowe. Porównaj online!

Czy nieco ponad 800 zł odsetek z 3-miesięcznej lokaty w kwocie 100 000 zł to dużo? Biorąc pod uwagę, że stopy procentowe pozostają nadal na historycznie niskim poziomie można śmiało odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Za lokatą terminową przemawiają w tym konkretnym przypadku krótki okres, na jaki zdeponowane będą środki oraz – jak napisaliśmy powyżej – praktycznie zerowe ryzyko kapitału powierzonego bankowi. Nie znaczy to oczywiście, że nie należy dokładnie przyjrzeć się ofertom banków. Jak mówi Piotr Stankiewicz z Meritum Banku „Osoby, które chcą założyć lokatę na wyższą kwotą, np. 100 tys. zł muszą dokładnie przyjrzeć się ofercie poszczególnych banków. Z reguły wysokooprocentowane depozyty, które są wyeksponowane w przekazach marketingowych, posiadają górne limity kwotowe w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Po ich przekroczeniu, banki oferują znacznie niższe oprocentowanie. W przypadku klientów, którzy zdecydują się przeznaczyć na lokatę jednorazowo większą sumą pieniędzy, nawet niewielkie różnice oprocentowania mają wymierne odzwierciedlanie w wysokości wypracowanych zysków, dlatego warto poświęcić odrobinę czasu na sprawdzenie ofert kilku banków.” Podpisując się obu rękami pod tymi zaleceniami życzymy znalezienia lokaty, która zapewni atrakcyjny zysk. Mamy nadzieję, że nasz ranking będzie w jej poszukiwaniach chociaż nieco pomocny.