Dzisiejszy świat finansów udostępnia nam setki, o ile nie tysiące rozwiązań inwestycyjnych. Może być to z jednej strony lokowanie kapitału w tzw. inwestycjach alternatywnych, takich jak dzieła sztuki, kamienie szlachetne czy luksusowe gatunki alkoholu. Z drugiej strony posiadamy także dostęp do bardziej tradycyjnych form inwestowania, takich jak akcje, obligacje, waluty czy dobrze znane lokaty.

Reklama

Porównaj ofertę banków i znajdź najlepszą lokatę długoterminową dla siebie!

Dostępność gotówki i wygoda

Wśród lokat wybierać możemy pomiędzy narzędziami krótko- i długoterminowymi. Lokaty długoterminowe są dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą zakładać lokaty częściej, to jest co np. trzy miesiące. Będą więc one doskonałym narzędziem dla zajętych, leniwych lub nienawidzących papierkowej roboty inwestorów. Muszą oni jednak posiadać przede wszystkim odpowiednią kwotę gotówki. Minimalne progi, od których możliwe jest zawarcie lokaty są bowiem w przypadku lokat długoterminowych nieznacznie wyższe od tych stosowanych dla krótszych okresów. Dostępne obecnie, szerokie spektrum lokat długoterminowych sprawia jednak, że każdy potencjalny inwestor znajdzie produkt, który odpowiadał będzie jego finansowym możliwościom. Dobrze ilustruje to przykład oferty Santander Consumer Banku, w którym dostępne są m.in. lokata Zysk+, Direct+ Internet oraz Direct+ Ochrona, których próg minimalny wynosi odpowiednio 1000 zł, 5000 zł oraz 10000 zł.

Potencjalny inwestor musi zdawać sobie także sprawę z tego, że kapitał wpłacony na lokatę długoterminową będzie w trakcie okresu umownego niejako poza jego zasięgiem. My ze swojej strony deklarujemy przekazanie naszych środków na dwa czy trzy lata, a bank w ramach rekompensaty wyraża gotowość do wynagrodzenia nas odpowiednimi odsetkami. Miejmy więc świadomość, że wcześniejsze naruszenie naszych deklaracji, czyli zerwanie lokaty przed czasem, może w następstwie spowodować utratę potencjalnego zysku. Czas trwania okresu lokaty długoterminowej determinuje jednak wysokość oferowanych w ich ramach wskaźników oprocentowania. Są one nierzadko wyższe w porównaniu z oprocentowaniem krótkoterminowych lokat trzy czy sześciomiesięcznych. Wykorzystanie lokaty długoterminowej, to także niejako zabezpieczenie się przed zmieniającymi się warunkami rynkowymi, jak np. obniżki stóp procentowych, których redukcje zdecydowanie szybciej odczują inwestorzy lokujący swoje oszczędności na lokatach krótkoterminowych.

Ryzyko i poziom zysków

Lokaty terminowe oferowane przez banki (w tym lokaty długoterminowe) są także doskonałym rozwiązaniem dla osób cenionych sobie najwyższy poziom bezpieczeństwa swoich środków. Złożone w depozycie banku są one bowiem zabezpieczone gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość chronionych nim środków, to równowartość w złotych 100000 euro. To precedens w skali narzędzi inwestycyjnych.

Sceptycy lokat stwierdzić mogą natomiast, że duży poziom ich bezpieczeństwa odbija się negatywnie na osiąganych w ich ramach zyskach. Te nie należą jednak do najmniejszych i są w stanie sprostać niekorzystnemu wpływowi inflacji. Według ostatnich danych GUS, dotyczących listopada 2012 r., średni poziom inflacji bazowej wyniósł 2,80%. Jest to więc o wiele mniej, od wartości oprocentowania oferowanego przez banki. Dla przykładu dwuletniej lokaty w kwocie 5000 zł, banki oferują obecnie wartość oprocentowania (po opodatkowaniu) wynoszącą:

  • Credit Agricole Bank Polska, lokata standardowa – 4,46%
  • Santander Consumer Bank, lokata Direct+ Internet – 4,58%
  • Santander Consumer Bank, lokata Direct+/Zysk+ – 4,50%
  • Getin Noble Bank, Lokata na Plus – 4,05%.

Dwuletnia lokata o stałym oprocentowaniu i wiesz ile zyskasz!

Wszystko to sprawia, że lokaty długoterminowe są doskonałym sposobem na lokowanie kapitału dla osób posiadających oszczędności mogące zostać przekazane w depozyt banku, które cenią sobie bezpieczeństwo, zysk przewyższający poziom inflacji i wygodę powiązaną z cechami charakterystycznymi tego rozwiązania.