Getin Bank dawkował informacje o swoim najnowszym dziecku w bardzo małych dawkach. Najpierw (w listopadzie 2012 r.) zapowiedział uruchomienie nowego projektu i zdradził jego nazwę. Następnym krokiem było przedstawienie nowej karty płatniczej, wyposażonej w wyświetlacz, MasterCard Display PayPass. Bomba wybuchła ostatecznie dopiero w połowie stycznia, z chwilą zaprezentowania nowego rachunku oraz nowej identyfikacji wizualnej Getin Banku. W jej ramach zmienione zostało m.in. logo banku. Dotychczas stosowane zostało zamienione prostym, w kształcie strzały. Bank zapowiedział także uruchamianie placówek „nowej generacji” oraz rebranding już istniejących.

Reklama

Wszystkie konta bankowe w jednym miejscu. Sprawdź i wybierz najlepsze!

TotalMoney.pl postanowił sprawdzić, czym nowa propozycja Getin Banku może wyróżnić się na rynku. W tym celu porównaliśmy konto Getin UP z ofertami banków, które wg stanu na koniec III kwartału 2012 r. prowadziły największą liczbę kont osobistych: PKO Banku Polskiego, Banku Pekao, Banku Zachodniego WBK, ING Banku Śląskiego i Banku Millennium. Pod uwagę nie braliśmy kont osobistych prowadzonych przez banki internetowe. Konto Getin UP porównaliśmy do najpopularniejszych kont osobistych oferowanych przez wymienione powyżej banki: PKO Konta za Zero, Eurokonta Mobilnego, Konta Wydajesz & Zarabiasz, Konta Direct i Dobrego konta. Porównywaliśmy: sposób otwarcia konta, opłaty związane z jego użytkowaniem (opłata za konto, opłata za zewnętrzny przelew internetowy), opłaty związane z kartą debetową wydawaną do rachunku (miesięczna opłata za kartę, prowizja za wypłatę z „obcego” bankomatu na terenie Polski, prowizja za wypłatę z bankomatu za granicą), oprocentowanie konta oszczędnościowego (z saldem 5000 zł) a także „dodatki” do konta – bankowość mobilną, aplikacje ułatwiające zarządzanie środkami itp. Zapraszamy do lektury.

Krok pierwszy – otwieramy konto

Reklama

We wszystkich wymienionych powyżej bankach konto osobiste można otworzyć w sposób „tradycyjny”, tj. podczas wizyty w placówce. Ale nie tylko. Można wypełnić wniosek przez Internet i wybrać jedną z dwóch opcji podpisania umowy rachunku: w oddziale lub za pośrednictwem kuriera, który dostarczy nam umowę do domu. Taką możliwość daje nam nawet PKO BP, ale nie Getin Bank. Konto Getin UP można tylko w placówce lub przez telefon. Trochę to dziwi – w reklamie (można ją aktualnie oglądać w telewizji) konto przedstawiane jest jako rozwiązanie bardzo nowoczesne. W tej konkurencji Getin Bank niestety nie zdobywa punktu…

Tabela 1 - Porównanie sposobów otwarcia rachunku w Getin Banku, PKO BP, Banku Pekao, BZ WBK, ING Banku Śląskim i Banku Millennium
Bank (nazwa rachunku)  Sposób otwarcia rachunku
Getin Bank (Getin Up) W oddziale lub przez telefon. Dokumenty dostarcza kurier
PKO Bank Polski (PKO Konto za Zero) W oddziale lub przez Internet (bank telefonicznie potwierdza dane, umowę dostarcza kurier)
Bank Pekao (Eurokonto Mobilne) W oddziale lub przez Internet (umowę dostarcza kurier)
Bank Zachodni WBK (Konto Wydajesz & Zarabiasz) W oddziale lub przez Internet (umowę dostarcza kurier)
ING Bank Śląski (Konto z Lwem Direct) W oddziale lub przez Internet (umowę dostarcza kurier)
Bank Millennium (Dobre konto) W oddziale lub przez Internet (umowę dostarcza kurier)
Źródło: banki i TotalMoney.pl

Konto już mamy. Ile ono kosztuje?

Sześć porównywanych przez nas kont osobistych to rachunki bezpłatne. Pięć z nich jest bezpłatnych „warunkowo”, jedno – Konto z Lwem Direct ING Banku Śląskiego – bezwarunkowo. Warunkiem nie pobierania miesięcznej opłaty za prowadzenie konta jest zapewnienie określonych wpływów na konto. Ich wysokość waha się – w zależności od banku – od 500 zł (Bank Pekao), przez 1000 zł (m.in. Bank Millennium) do 1500 zł (PKO BP). Getin Bank podchodzi do sprawy nieco inaczej. Opłatę za prowadzenie konta Getin UP „zerują” transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową na kwotę co najmniej 300 zł (jeżeli posiadacz rachunku ma mniej niż 25 lat wystarczy, że dokona transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł). Podejście jest ciekawe i – co tu ukrywać – korzystne dla klienta. W kategorii jest więc remis ze wskazaniem na Getin Bank. Sytuacja zmienia się nieco, jeżeli spojrzymy na to, ile przyjdzie nam zapłacić za rachunek w przypadku nie spełnienia warunku dotyczącego wymaganych wpływów czy wielkości transakcji. W takiej sytuacji najniższą opłatą zadowoli się Bank Pekao (5,99 zł), a najwyższą… Getin Bank. Posiadacz konta Getin UP, który w danym miesiącu nie dokona płatności kartą o wymaganej wartości zapłaci za prowadzenie konta 9,99 zł miesięcznie. Co zaś tyczy się opłat za przelewy internetowe, to nie ma czego porównywać – we wszystkich porównywanych bankach (za wyjątkiem oferty Banku Zachodniego WBK) są one darmowe.

Tabela 2 - Porównanie kosztów prowadzenia rachunku w Getin Banku, PKO BP, Banku Pekao, BZ WBK, ING Banku Śląskim i Banku Millennium
Bank (nazwa rachunku)  Opłata za użytkowanie konta Opłata za przelew internetowy
Getin Bank (Getin Up) 0,00 zł/ 9,99 zł1) 0,00 zł
PKO Bank Polski (PKO Konto za Zero) 0,00 zł/ 6,90 zł2) 0,00 zł
Bank Pekao (Eurokonto Mobilne) 0,00 zł/ 5,99 zł3) 0,00 zł
Bank Zachodni WBK (Konto Wydajesz & Zarabiasz) 0,00 zł/ 7,00 zł4) 0,50 zł
ING Bank Śląski (Konto z Lwem Direct) 0,00 zł 0,00 zł
Bank Millennium (Dobre konto) 0,00 zł/ 7,00 zł5) 0,00 zł
1) 0 zł w przypadku dokonania i rozliczenia transakcji bezgotówkowych kartami debetowymi na łączną kwotę min. 300 zł (dla klientów w wieku do 25 roku życia 0 zł w przypadku dokonania i rozliczenia transakcji bezgotówkowych kartami debetowymi na łączną kwotę min.100 zł)2) 0 zł w przypadku wpływów na rachunek w wysokości min. 1500 zł3) 0 zł w przypadku wpływów na rachunek w wysokości min. 500 zł4) 0 zł w przypadku wpływów na rachunek w wysokości min. 1000 zł5)0 zł w przypadku wpływów na rachunek w wysokości min. 1000 zł i dokonania co najmniej 1 transakcji bezgotówkowej kartą do konta Źródło: banki i TotalMoney.pl

Krok trzeci, czyli karta debetowa

Karta debetowa to podstawowy dodatek do konta osobistego. Przez ostatnie lata przeszła długą drogę. Ewoluowała od kawałka plastiku służącego wyłącznie do wypłacania pieniędzy z bankomatu do karty debetowej MasterCard Display, która może być wykorzystywana także do generowania haseł jednorazowych czy do odczytywania wiadomości od banku. Niestety, ta nowoczesność ma jedną wadę – cenę. Wydanie karty MasterCard Display to 50 zł (do 31 marca pobierana jest opłata w wysokości 10 zł). Getin Bank jest też jednym z niewielu banków, który daje klientom możliwość wybrania, czy używana przez nich karta będzie oznaczona logo Visa czy może MasterCard. W pięciu z sześciu porównywanych banków (w tym w Getin Banku) jest możliwość zwolnienia posiadacza karty z opłaty za jej użytkowanie pod warunkiem dokonania transakcji o określonej wartości lub – w przypadku Banku Pekao – określonej liczby transakcji. Jak w tym zestawieniu wygląda Getin Bank? Nie najgorzej – klienci, którzy zdecydują się na kartę opatrzoną logo MasterCard są zwalniani z opłaty za jej użytkowanie po wykonaniu transakcji o wartości min. 100 zł. Sama opłata też nie należy do najwyższych – wynosi 3,99 zł. Nieco wyższy jest limit transakcji i opłata dla użytkowników karty z logo Visa – 300 zł miesięcznie i 5 zł. Nieco gorzej przedstawia się sprawa w przypadku opłaty za wypłaty z bankomatów nie należących do sieci banku. Posiadacz konta Getin UP nie zapłaci za wypłatę z bankomatów sieci Euronet. Każda wypłata z urządzenia należącego do innej sieci będzie go kosztować co najmniej 5 zł. Trochę to dziwne, zważywszy na to, że klienci Getin Online korzystający z Konta Skarbonkowego czy Konta Perfekcyjnego korzystają ze wszystkich bankomatów na terenie Polski bezpłatnie…

Tabela 3 - Porównanie kosztów związanych z kartą płatniczą wydaną do rachunku w Getin Banku, PKO BP, Banku Pekao, BZ WBK, ING Banku Śląskim i Banku Millennium
Bank (nazwa rachunku) Miesięczna opłata za kartę  Wypłata z bankomatu na terenie Polski Wypłata z bankomatu za granicą
Getin Bank (Getin Up) 0,00 zł/ 5,00 zł1) 0,00 zł/ 3,99 zł2) 0,00 zł3) 4,50% min. 5 zł4) 3,50% min.5 zł5) 4,50% min. 10 zł
PKO Bank Polski (PKO Konto za Zero) 0,00 zł/ 2,90 zł6) 0,00 zł/ 3% min. 5 zł7) 3% min. 10 zł
Bank Pekao (Eurokonto Mobilne) 0,00 zł/ 3,99 zł8) 0,00 zł/ 2% min. 5 zł9) 0,00 zł/ 2% min. 5 zł 1010)
Bank Zachodni WBK (Konto Wydajesz & Zarabiasz) 5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł
ING Bank Śląski (Konto z Lwem Direct) 0,00 zł/ 7,00 zł11) 0,00 zł 3,00%
Bank Millennium (Dobre konto) 0,00 zł/ 4,00 zł12) 0,00 zł/ 1,00 zł 1313) 0,00 zł/5,00 zł 1414) 2,5% min. 9 zł
1) Visa Electron - 0 zł gdy w ciągu miesiąca zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 300 zł. W przeciwnym razie - 5 zł2) MasterCard/MasterCard Display - 0 zł gdy w ciągu miesiąca zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 100 zł. W przeciwnym razie - 3,99 zł3) Wypłaty z bankomatów Euronet4) Wypłata z pozostałych banokomatów - Visa Electron5) Wypłata z pozostałych banokomatów - MasterCard/MasterCard Display6) 0 zł w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 290 zł7) 0 zł w przypadku bankomatów PKO BP, eService i BZ WBK; 3% min. 5 zł - pozostałe bankomaty8) 0 zł w przypadku wykonania co najmniej 4 transakcji bezgotówkowych w miesiącu9) 0 zł w przypadku bankomatów Pekao i Euronet; 2% min. 5 zł - pozostałe bankomaty (dwie pierwsze transakcje w m-cu 0 zł)10) 0 zł w przypadku bankomatów grupy Uni Credit; 2% min. 5 zł - pozostałe bankomaty11) 0 zł w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 200 zł12) 0 zł w przypadku wykonania co najmniej 1 transakcji bezgotówkowej oraz wpływów na konto w wys. min. 1000 zł. Przez pierwsze 2 m-ce od wydania karty opłata nie jest pobierana13) W przypadku bankomatów BZ WBK i Cash4You. 0 zł w przypadku wpływów na rachunek w wysokości min. 1000 zł i dokonania co najmniej 1 transakcji bezgotówkowej kartą do konta14) W przypadku pozostałych bankomatów. 0 zł w przypadku wpływów na rachunek w wysokości min. 1000 zł i dokonania co najmniej 1 transakcji bezgotówkowej kartą do konta Źródło: banki i TotalMoney.pl

Dyscyplina dodatkowa, czyli dodatki do rachunku

Przyjrzeliśmy się podstawowym cechom, które bierzemy pod uwagę wybierając konto osobiste. Teraz pora na przyjrzenie się dodatkom do rachunku: bankowości mobilnej czy menedżerom finansów. Konto Getin UP pozytywnie zaskakuje w tej konkurencji. Daje ono swoim posiadaczom możliwość korzystania z rozwiązań, które proponują porównywani konkurenci – m.in. z managera finansów, a nawet więcej – możliwość płacenia za pośrednictwem telefonu czy wykonywanie przelewów bez znajomości numeru rachunku odbiorcy (np. za pośrednictwem Facebooka). Trzeba tu dodać, że taką możliwość udostępniał na razie tylko Alior Sync.

Tabela 4 - Porównanie dodatków do rachunku w Getin Banku, PKO BP, Banku Pekao, BZ WBK, ING Banku Śląskim i Banku Millennium
Bank (nazwa rachunku) Dodatki do konta osobistego
Getin Bank (Getin Up) - Możliwość wykonywania przelewów bez znajomości numeru konta adresata, np. przy użyciu Facebooka, maila czy SMS - Płatności zbliżeniowe telefonem - Manager Finansów - aplikacja do zarządzania finansami osobistymi - Aplikacja bankowości mobilnej na urządzenia z systemem operacyjnym Android. Aplikacja umożliwia: sprawdzenie salda rachunku, szczegółów dokonanych transakcji, wykonanie przelewu, założenie lokaty, spłacenie karty kredytowej. Uzupełnieniem możliwości bankowości mobilnej jest opcja skanowania QR Code w celu szybkiego i łatwego płacenia rachunków i faktur. Wystarczy aparatem w telefonie zeskanować kod umieszczony na rachunku, a system automatycznie uzupełni formularz przelewu o wszystkie niezbędne informacje.
PKO Bank Polski (PKO Konto za Zero) - Premia w wysokości 10% kwot wynikających z faktur wystawionych przez operatorów telekomunikacyjnych opłaconych przelewem na wybrane rachunki bankowe tych operatorów. Z premii można skorzystać również w przypadku doładowania telefonów komórkowych.1) - Klienci, którzy za zakup sprzętu RTV i AGD zapłacili kartą debetową wydaną do PKO Konta za Zero otrzymują (bez dodatkowych kosztów) ubezpieczenie umożliwiające przedłużenie 24-miesiecznej gwarancji producenta o kolejne 12 miesięcy
Bank Pekao (Eurokonto Mobilne) Bankowość mobilna dostępna na smartfony z systemem operacyjnym Android, iOS, Windows Phone, Blackberry, Symbian i Java. Funkcje aplikacji: realizacja przelewów, wyszukiwarka oddziałów, bankomatów lub punktów rabatowych, opłacanie rachunków za pośrednictwem eFaktury, sprawdzanie kursów walut, odbiór przekazów Western Union, sprawdzanie salda rachunków, kart i funduszy, śledzenie notowań GPW
Bank Zachodni WBK (Konto Wydajesz & Zarabiasz) Zwrot 1% płatności kartą Visa Wydajesz & Zarabiasz dokonanych w supermarketach, sklepach spożywczych i na stacjach benzynowych. Maksymalny zwrot w miesiącu wynosi 500zł. Bankowość mobilna BZWBK24 Mobile umożliwiająca m.in.: złożenie dyspozycji przelewu, doładowanie telefonu, spłacenie karty kredytowej, założenie i zamknięcie lokaty, sprawdzenie salda i danych szczegółowych rachunków
ING Bank Śląski (Konto z Lwem Direct) - Program "Bankujesz-kupujesz" (możliwość kupowania produktów w atrakcyjnych cenach) - ING BankMobile - aplikacja bankowości mobilnej na smartfony z systemem operacyjnym Android i iOS. Bankowość mobilna umożliwia m.in. Realizację przelewów, doładowania telefonów, spłatę zadłużenia z karty kredytowej, odszukanie najbliższej placówki banku lub bankomatu, sprawdzenie salda i historii rachunku - Finansometr - system do zarządzania finansami osobistymi, dostępny w ramach bankowości internetowej ING BankOnLine
Bank Millennium (Dobre konto) - Zwrot 3% wydatków za zakupy dokonane kartą w supermarketach i sklepach spożywczych oraz na stacjach paliw (do 50 zł miesięcznie) - Manager Finansów - aplikacja wspomagająca zarządzanie domowym budżetem - bankowość mobilna - aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami operacyjnymi Android i iOS. Umożliwia m.in.: przeglądanie listy rachunków, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów, przeglądanie listy nadchodzących płatności, dokonywanie przelewów, doładowywanie telefonów komórkowych, dokonywanie spłaty kart kredytowych, dokonywanie pożyczki gotówkowej z karty kredytowej, zakładanie lokaty Millenet w PLN, EUR, USD i GBP, zrywanie lokat, zastrzeganie kart kredytowych i debetowych, zarządzanie budżetem domowym poprzez Managera Finansów, sprawdzanie kursów wymiany walut, wyszukiwanie bankomatów i placówek banku.
1) Z premii mogą skorzystać posiadacze PKO Konta za Zero założonego między 22.10.2012 r. a 31.10.2013 r. Premia będzie wypłacana przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jej maksymalna kwota wynosi 10 zł/mies. Źródło: banki i TotalMoney.pl

Porównanie kont bankowych - znajdź najbardziej korzystne.

Nowe konto osobiste oferowane przez Getin Bank może narobić sporo szumu w bankowym światku. Już promujący je spot telewizyjny jest inny niż te, do których bank dotychczas nas przyzwyczaił (na próżno szukać w nim Piotra Fronczewskiego czy psa Fąfla). Widać także, że Getin Bank potrafi odrabiać lekcje – na kanale banku w serwisie YouTube można znaleźć filmiki przedstawiające Managera Finansów czy krótki przewodnik po koncie. Interesująco przedstawia się też – od strony wizualnej - bankowość elektroniczna, z której może korzystać posiadacz Getin UP. Strona startowa serwisu przypomina ekran startowy Windows 8 – użytkownik może w łatwy sposób uruchamiać poszczególne elementy systemu czy dowolnie ustawiać je ekranie przenoszące do nich „kafelki”. Czy obsługa konta jest naprawdę tak intuicyjna, jak wynika to z filmu? Czas pokaże. Wypowiedzą się o tym posiadacze tego rachunku. Jaką więc ocenę wystawić nowemu produktowi Getin Banku? Za wcześnie chyba jeszcze o tym mówić. Na plus nowego konta trzeba zapisać choćby kartę MasterCard Display, będącą czymś więcej niż tylko „normalną” kartą debetową. Minusem jest koszt jej wydania, choć z drugiej strony, trzeba pamiętać, że wszelkiego typu nowości są zazwyczaj na początku drogie. Będziemy przyglądać się nowej ofercie Getin Banku z uwagą. Z pewnością wrócimy do Getin UP za kilka miesięcy – choćby przy okazji wiosennego rankingu kont osobistych z dostępem przez Internet. Może do tego czasu uda się usunąć najpoważniejszy – naszym zdaniem – mankament tego rachunku: brak możliwości założenia konta przez Internet.