Fundusze inwestycyjne, to narzędzia lokacyjne, które opierają się na zasadzie tzw. jednostek uczestnictwa. Przystępując do danego funduszu wykupujemy je, co jest równoznaczne z uczestnictwem w danej inwestycji polegającej np. na zakupie akcji, obligacji czy walut. Fundusze rynku pieniężnego i rynku obligacji są dużo mniej popularnymi rozwiązaniami inwestycyjnymi niż lokaty. Mają one oczywiście swoje zalety, jednak nie pozbawione są także wad.

Reklama

Porównaj 2-letnie lokaty terminowe i wybierz najkorzystniejszą

Ryzyko i koszty

Bankowe lokaty długoterminowe to bardzo bezpieczne narzędzia inwestycyjne, szczególnie w kontekście ich zabezpieczenia gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w całości do równowartości 100 000 euro w złotych. Tego samego nie można niestety powiedzieć o funduszach obligacji czy walut. Choć podlegają one kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, to charakteryzują się znacznie wyższym stopniem ryzyka. Powiązane jest ono z możliwością wystąpienia przeróżnych zawirowań rynkowych, które doprowadzić mogą do znacznego obniżenia zysku, a nawet osiągnięcia straty.

Innym argumentem przemawiającym na korzyść lokat długoterminowych jest koszt uczestnictwa w inwestycji. Ustanowienie lokaty nie jest najczęściej (choć może być) powiązane z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Powstaną one jednak w przypadku funduszy inwestycyjnych, gdzie zmuszeni będziemy do uregulowania choćby opłaty za zarządzanie.

Zysk

Zakładając lokatę długoterminową możemy obecnie liczyć na zysk rzędu 5-6% w skali roku, np. gdy skorzystamy z oferowanej przez Santander Consumer Bank lokaty Direct+ Internet z oprocentowaniem 5,65% w skali roku. Odpowiednio zarządzane fundusze inwestycyjne mogą przynieść nam wyższe zyski. Jednak w ich przypadku mamy do czynienia ze sporą dozą niepewności. Zakładając trzyletnią lokatę o stałym oprocentowaniu wiemy, że po ich upływie nasz kapitał powiększy się o konkretną wartość zysków. Pewności tej brak jednak funduszom inwestycyjnym. Możemy domyślać się wielkości zysku, lecz nigdy nie będziemy wiedzieli ile faktycznie zarobimy.

Okres i dostęp

Podejmując decyzję o skorzystaniu z lokaty długoterminowej powierzamy nasze środki bankowi na okres dwóch czy trzech lat. Przez ten czas nie będziemy mieli dostępu do zdeponowanych pieniędzy. Będzie on oczywiście możliwy jeśli zerwiemy lokatę, a to w znacznej większości przypadków będzie równoznaczne z utratą zysków. Nieco inaczej sprawa ta wygląda w przypadku funduszy inwestycyjnych. Choć istnieją także fundusze o zamkniętym okresie inwestycyjnym, to w większości z nich nie będziemy musieli decydować się na określony czas inwestycji. Będzie ona trwała tak długo, jak będziemy tego chcieli. Jednak także i to rozwiązanie posiada pewien mankament. Owszem zawsze możemy odzyskać pieniądze odpowiadające wartości naszych jednostek uczestnictwa, jednak wartość ta może być identyczna z tą w chwili ich zakupu. W najgorszym przypadku może ona być nawet niższa, co spowoduje, że prawie natychmiast odzyskamy kapitał, jednak będzie on pomniejszony o wartość strat.

Lokata długoterminowa, a fundusz inwestycyjny
Zmienna  Lokata długoterminowa  Fundusz 
Zabezpieczenie kapitału TAK, poprzez BFG  NIE 
Wypracowany zysk  O ściśle określonej dla danej jednostki czasu wysokości  Niepewny, uzależniony od aktualnych warunków rynkowych 
Możliwość osiągnięcia straty  NIE  TAK 
Koszt uczestnictwa  Ewentualne opłaty związane z korzystaniem z innych produktów bankowych  Opłaty i prowizje powiązane z partycypacją w funduszu 
Długość inwestycji Ściśle określona  Ściśle określona lub dowolnie moderowana 
Płynność finansowa Niewielka, zerwanie lokaty będzie najprawdopodobniej powiązane z utratą zysku Bardzo duża, jednak może być powiązana ze stratą uzależnioną od wartości jednostki w danym czasie 

Oczekujesz pewnego zysku? Załóż 3-letnią lokatę o stałym oprocentowaniu!

Lokata czy fundusz

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. To, z którego rozwiązania skorzystamy zależy przede wszystkim od naszego indywidualnego podejście do kwestii ryzyka. Zysk, jaki mogą przynieść nam pieniądze zainwestowane w fundusze inwestycyjne, jest wprost proporcjonalny do wysokości ryzyka. Największe zyski dadzą nam fundusze akcji. W ich przypadku jest też największe ryzyko poniesienia strat… Inwestując w fundusze inwestycyjne powinniśmy także posiadać nieco wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku finansowego. Jeżeli więc nie mamy w sobie żyłki ryzykanta, powinniśmy powierzyć nasze oszczędności bankowi i założyć lokatę terminową (a przede wszystkim lokatę długoterminową o stałym oprocentowaniu). Takie rozwiązanie da nam pewność osiągnięcia zysku i uchroni przed bezsennymi nocami w okresie spowolnienia gospodarczego.

Reklama