Świadczenie urlopowe jest wypłacane raz do roku pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej czternaście dni kalendarzowych z rzędu. Jednak nie jest to jedyny warunek otrzymania tego świadczenia, ponieważ nie wszyscy pracodawcy są zobowiązani do jego wypłacania, a ponadto nie jest to ich obowiązek.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników na pełnych etatach są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jeśli jednak na dzień 1 stycznia danego roku zatrudnienie wynosi mniej niż 50 etatów, pracodawcy mogą zdecydować się na tworzenie ZFŚS lub wypłacanie świadczenia urlopowego.

Chociaż tworzenie ZFŚS lub wypłacanie świadczeń urlopowych nie jest obowiązkowe, pracodawcy mają obowiązek poinformować pracowników o rezygnacji z tych rozwiązań w odpowiednim trybie. Jeśli jednak pracodawca zdecyduje się na wypłacanie świadczeń urlopowych, musi to robić zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Reklama

Ile wynosi świadczenie urlopowe?

Wysokość świadczenia urlopowego nie zależy od stażu pracy ani od sytuacji życiowej czy materialnej pracownika. Pracownik nie musi składać żadnych wniosków, ponieważ wszystkie formalności powinien załatwić pracodawca. Świadczenie urlopowe powinno zostać wypłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Wysokość świadczenia urlopowego jest obliczana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku i w 2024 roku wynosi:

2417,14 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w standardowych warunkach,3222,86 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat i wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zgodnie z przepisami o emeryturach pomostowych,dla pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki – 322,29 zł, w drugim roku nauki – 386,74 zł, w trzecim roku nauki – 451,20 zł.

Dla kogo świadczenie urlopowe?

Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe każdemu pracownikowi, który w danym roku kalendarzowym korzysta z urlopu wypoczynkowego trwającego przynajmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Oznacza to, że do tego okresu liczą się również dni, w których pracownik nie pracuje – obejmuje to dni kalendarzowe, a nie robocze. Świadczenie urlopowe wypłacane jest raz w roku. Prawo do świadczenia urlopowego mają wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Podatek a świadczenie urlopowe

Jedną z korzyści dla pracodawcy związanych z wypłacaniem świadczenia urlopowego jest to, że nie jest ono objęte składkami ZUS (do wysokości podstawowego odpisu przypadającego na danego pracownika) i stanowi koszt uzyskania przychodu. Jednak należy pamiętać, że świadczenie urlopowe podlega opodatkowaniu.

Kiedy pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe powinno zostać wypłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Ma to na celu wspieranie pracowników w pokryciu kosztów związanych z wypoczynkiem, co jest główną funkcją tego dodatku do urlopu.