Czy przepadają? Czy trzeba je wypłacić? A może można je przenieść do nowego PPK?

Co z PPK po zmianie pracy?

U nowego pracodawcy pracownik zostaje ponownie "zapisany do PPK” – zostaje dla niego zawarta umowa o prowadzenie PPK i utworzony nowy rachunek PPK.

Reklama

Swoje dotychczasowe oszczędności w PPK uczestnik może przenieść na nowy rachunek PPK.

Transfer za pośrednictwem pracodawcy

Pracownik musi złożyć oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. "Ma na to 7 dni od dnia zawarcia dla niego umowy o prowadzenie PPK przez nowego pracodawcę. W przypadku złożenia tego oświadczenia po terminie, pracodawca poinformuje uczestnika o jego bezskuteczności" - wyjaśnia Portal PPK

Samodzielny transfer oszczędności

Reklama

Pracownik może w każdej chwili zdecydować się na przeniesienie środków zgromadzonych na jego rachunku PPK na inny rachunek PPK. Uczestnik PPK nie może natomiast przekazać środków np. na swój rachunek w PPE, IKE czy IKZE.

W sprawie transferu środków, uczestnik PPK powinien kontaktować się z instytucją finansową. Nie może on jednak przetransferować tylko części oszczędności zgromadzonych na jego rachunku PPK.

Czy można samemu wpłacić pieniądze na PPK?

Nie ma możliwości samodzielnego dokonywania wpłat do PPK. Tylko podmiot zatrudniający może przekazywać wpłaty do PPK na podstawie umowy o zarządzanie PPK. Do PPK wpłaty dokonywane są tylko za osoby zatrudnione, czyli pracowników lub obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców.