Podwyższenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynika z faktu, że jest ona bezpośrednio związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, które uległo zmianie od 1 lipca 2024 roku. Podstawa ta nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie pomniejszone o 13,71 procent.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Wyższy zasiłek chorobowy

Co to oznacza w praktyce? Potencjalnie wyższy zasiłek: jeśli zarobki są wyższe od minimalnej płacy, możesz otrzymać więcej pieniędzy podczas L4. Wysokość zasiłku chorobowego zależy od zarobków osoby ubezpieczonej, a podstawa jego wymiaru to średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. Minimalna kwota gwarantowana: Nawet przy niskich zarobkach zasiłek nie będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę, pomniejszone o 13,71%.

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2024 roku zmienia się dwa razy: 1 stycznia i 1 lipca. W poszczególnych okresach wynosi:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 – 3660,42 zł,
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2024 – 3710,47 zł.
Reklama

Miesięczna wysokość zasiłku chorobowego zależy od zarobków ubezpieczonego i wynosi:

 • 80% podstawy wymiaru, w tym również za okres pobytu w szpitalu,
 • 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeśli choroba powstała: w wyniku wypadku przy pracy lub w drodze do pracy, podczas ciąży lub w wyniku przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich wymaganych przed przekazaniem komórek, tkanek lub narządów, lub po zabiegu pobrania komórek, tkanek lub narządów.

Jak obliczyć zasiłek chorobowy?

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest kluczowym czynnikiem określającym wysokość świadczenia podczas zwolnienia lekarskiego (L4). Jest to średnie miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi:

 • za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy, lub
 • za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła wcześniej niż po upływie 12 miesięcy ubezpieczenia.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się dochód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub, odpowiednio, wypadkowe, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne potrąconych przez pracodawcę.

Dla kogo zasiłek chorobowy?

Aby móc otrzymać zasiłek chorobowy, istnieją określone warunki. Oto najistotniejsze informacje:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie: Zasiłek przysługuje po 30 dniach ciągłego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.
 • Dobrowolne ubezpieczenie: Zasiłek przysługuje po 90 dniach ciągłego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
 • Absolwenci szkół: Osoby, które ukończyły szkołę lub uczelnię i w ciągu 90 dni od ukończenia nauki przystąpiły do ubezpieczenia chorobowego, mogą otrzymać zasiłek od pierwszego dnia.
 • Wypadek w drodze do pracy lub z pracy: W takim przypadku zasiłek przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy.
 • Długi okres ubezpieczenia: Osoby, które mają co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, również nie muszą przechodzić okresu wyczekiwania.
 • Posłowie i senatorowie: Mogą liczyć na zasiłek od pierwszego dnia ubezpieczenia, jeśli przystąpili do niego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji.

Warto mieć na uwadze, że warunkiem otrzymania zasiłku chorobowego jest posiadanie ważnego ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy - jak długo można go pobierać?

Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez okres niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez:

 • 182 dni,
 • 270 dni w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.