Ukąszenie przez kleszcza niebezpieczne także w pracy

Ukąszenie przez kleszcza zazwyczaj kojarzy się ze spędzaniem czasu wolnego na łonie natury. Spacery po lesie, wędrówki górskimi szlakami czy wypoczynek na działce za miastem to rzeczywiście dosyć częste okazje do spotkania tego niebezpiecznego pajęczaka. Jednak w przypadku niektórych osób ukąszenie przez kleszcza może mieć ścisły związek nie z wakacjami i odpoczynkiem, ale z wykonywaną pracą. W takich sytuacjach może zostać uznane za wypadek przy pracy.

Czym jest wypadek przy pracy?

Reklama

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadek przy pracy to "[…] nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą […]". Jeśli pracownik doznał urazu w związku z wypadkiem w pracy, to od pierwszego dnia niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, który wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast już po zakończeniu leczenia i rehabilitacji może ubiegać się do ZUS o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Reklama

Ukąszenie przez kleszcza: Kiedy może być uznane za wypadek przy pracy?

Za oczywisty wypadek przy pracy uznaje się np. upadek pracownika z rusztowania w czasie prowadzonej budowy, ucięcie palca przez stolarza, wciągnięcie dłoni podczas pracy przy działającej maszynie czy poparzenie się wrzątkiem przez pracownika kawiarni. Istnieją jednak takie rodzaje wypadków przy pracy, które nie wydają się już oczywiste.

Jednym z nich może być wspomniane ukąszenie przez kleszcza. Oczywiście musi wówczas zachodzić ścisły związek przyczynowo-skutkowy między nim a wykonywaną pracą. Taki natomiast zachodzi najczęściej przede wszystkim w przypadku osób, które pracują na zewnątrz, a do tego mają kontakt z przyrodą. Są to więc zwłaszcza pracownicy leśni czy pracownicy zajmujący się np. utrzymaniem zieleni miejskiej, obsługą imprez plenerowych czy organizacją wycieczek terenowych. W związku z tym ukąszenie przez kleszcza może zostać uznane za wypadek przy pracy w przypadku pracownika wykaszającego trawę, kelnera pracującego w czasie imprezy odbywającej się na zewnątrz czy nauczyciela będącego z uczniami na wycieczce w lesie.

Ukąszenie przez kleszcza w czasie pracy a wypadek przy pracy i choroba zawodowa

W sytuacjach, w których pracownik narażony jest na ukąszenie przez kleszcza, pracodawca powinien – o czym przypomina serwis Infor – szkolić i uświadamiać go w zakresie niebezpieczeństwa. Powinien zapewnićmu właściwe środki ochrony (odpowiednią odzież roboczą oraz środki odstraszające kleszcze). Poza tym powinien wyposażyć go w narzędzia umożliwiające usuwanie pajęczaków oraz środki dezynfekujące.

Jeśli osoba w związku z wykonywaną pracą została ukąszona przez kleszcza, powinna jak najszybciej zgłosić ten fakt pracodawcy. W wyniku tego sporządzony zostanie stosowny protokół i nastąpi odpowiednia kwalifikacja zdarzenia, w wyniku której może ono zostać uznane za wypadek przy pracy.

Zgłoszenie ukąszenia przez kleszcza w trakcie wykonywanej pracy i uznanie go za wypadek przy pracy może okazać się niezwykle istotne w przypadku późniejszego zachorowania przez pracownika na chorobę odkleszczową taką jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Pracownik ten ma później większą szansę na to, że choroba ta uznana zostanie za chorobę zawodową. Uznanie ukąszenia przez kleszcza za wypadek przy pracy jest bowiem wyraźnym dowodem na to, że ugryzienie nastąpiło w trakcie wykonywanej pracy.

Ukąszenie przez kleszcza w pracy coraz bardziej prawdopodobne

Ukąszenie przez kleszcza w trakcie wykonywanej pracy jak i poza nią staje się w ostatnich latach bardzo prawdopodobne. Populacja tych niebezpiecznych pajęczaków zwiększa się bowiem z roku na rok. W związku ze zmianami klimatycznymi możemy spotkać je niemal o każdej porze roku. Na ich ugryzienie natomiast narażenie jesteśmy już nie tylko w trakcie wycieczki po lesie, ale również podczas spaceru po parku czy wypoczynku we własnym ogródku.

W związku z tym przebywając na zewnątrz w miejscach, w których narażeni jesteśmy na ukąszenie kleszcza, warto pamiętać o profilaktyce. Najlepiej ubierać spodnie z długimi nogawkami i stosować środki odstraszające te pajęczaki. Poza tym po powrocie powinniśmy zmienić ubranie i dokładnie obejrzeć całe ciało. W przypadku zauważenia kleszcza wbitego w skórę należy jak najszybciej usunąć go zdecydowanym ruchem, a miejsce ukłucia zdezynfekować i obserwować. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów trzeba niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.