Sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna

Sytuacja rynku pracy pozostaje stabilna. Większość branż dalej raportuje dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń, a liczba etatów utrzymuje się na poziomach zbliżonych do poprzednich miesięcy. Kolejne miesiące nie powinny zaburzyć tego obrazu – napisał w komentarzu do danych GUS kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.

Reklama

Przeciętne wynagrodzenie brutto w maju 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 r. wyniosło 7 999,69 zł, co oznacza wzrost o 11,4 proc. w ujęciu rocznym. GUS wskazał, że zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,5 proc. w ujęciu rocznym. Wynagrodzenia najszybciej rosną w budownictwie i usługach. Słabe wyniki widoczne są w przypadku sektora energetycznego, gdzie tempo wzrostu płac będzie zbliżone do inflacji w kolejnych miesiącach. Średnia płaca maleje w górnictwie – dodał ekonomista PIE.

Zaznaczył, że badania koniunktury sugerują, że kolejne miesiące będą minimalnie słabsze. Przypomniał, że "komponent wynagrodzeń" w Miesięcznym Indeksie Koniunktury PIE spadł od początku roku z 126,7 do 113 pkt. Podobnie odsetek firm raportujących podwyżki w badaniu NBP wyniósł 37,2 proc. - to spadek o 9,3 pkt względem ubiegłego roku. Rybacki podkreślił, że mimo to dwucyfrowe tempo wzrostu płac powinno utrzymać się do końca roku. Rybacki przekazał, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,5 mln etatów i było o 0,5 proc. niższe niż przed rokiem. Dodał, że spadek liczby miejsc pracy widoczny jest głównie w przemyśle oraz wśród prostych usług.