Wakacje składkowe, które wejdą w życie od 1 listopada 2024 roku, stanowią korzystne rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorców.

Kto może skorzystać?

Rozwiązanie jest skierowane do mikroprzedsiębiorców, którzy są wpisani do CEIDG. Aby skorzystać z wakacji składkowych, przedsiębiorcy muszą spełnić dwa warunki: w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym także siebie samych).

Reklama

W ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości 2 mln euro - podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zwolnienie z opłacania składek

Przedsiębiorcy będą mogli raz w roku zrezygnować z obowiązku opłacania miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne. Zwolnienie dotyczy własnych ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych) oraz Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Zasady korzystania

Przedsiębiorca może złożyć wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS.
Wniosek trzeba złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia.