W poniedziałek, 10 czerwca 2024 r. Kancelaria Prezydenta poinformowała na platformie X, że prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. "babciowe". Chodzi o ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic".

Reklama

Wcześniej, 23 maja Senacie odbyło się głosowanie nad przyjęciem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic". Ustawa ta zakłada wprowadzenie trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej. Za przyjęciem ustawy bez poprawek zagłosowało w czwartek 85 senatorów, przeciw był jeden. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jakie świadczenia oprócz tzw. "babciowego"?

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” wprowadza do systemu prawnego trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia mające na celu wspieranie rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka:

  • świadczenie „aktywni rodzice w pracy” – tzw. babciowe, które przewiduje dofinansowanie w kwocie 1500 zł, w przypadku podjęcia aktywności zawodowej rodzica, 1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością;
  • świadczenie „aktywnie w żłobku” - wynoszące 1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce;
  • świadczenie „aktywnie w domu” - wynoszące 500 zł.

Od kiedy można pobierać tzw. "babciowe" i innych świadczeń?

Zgodnie z ustawą rodzice będą mogli skorzystać z nowych rozwiązań od 1 października 2024 r. Świadczenie wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Co z Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym?

Z dniem wejścia w życie ustawy traci moc ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.