Zgodnie z Kodeksem Pracy w Polsce, pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu, ale tylko w określonych sytuacjach. Przede wszystkim, musi to być uzasadnione potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Przykładowo, jeśli w danym dniu jest zaplanowana ważna inwestycja lub kontrola, pracodawca może poprosić pracownika o powrót do pracy.

Reklama

Boże Ciało a urlop

Boże Ciało jest świętem, które w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W 2024 roku obchodzimy je 30 maja. Jest to święto ruchome, które zawsze przypada w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego.

Jeśli pracownik planuje urlop na ten dzień, pracodawca nie ma prawa go odwołać, chyba że wystąpią wyjątkowe okoliczności, takie jak nagłe zdarzenie losowe czy konieczność wykonania pilnej pracy.

Kiedy pracodawca może odwołać z urlopu?

W sytuacji, gdy pracownik zdecyduje się na urlop 31 maja, mając już wolne 30 maja, pracodawca może odwołać go z urlopu. Pracodawca musi spełnić dwa warunki: muszą zaistnieć sytuacje, których nie można było przewidzieć w momencie rozpoczęcia urlopu. W tych okolicznościach musi być konieczne, aby pracownik był obecny w miejscu pracy.

Konsekwencje odwołania z urlopu

Jeśli pracodawca odwoła pracownika z urlopu, musi mu to wynagrodzić. Pracownik ma prawo do dodatkowego dnia urlopu lub do dodatkowego wynagrodzenia za dzień, w którym został odwołany z urlopu.