Którzy emeryci muszą przestrzegać limitów przychodów?

Jeżeli osoba otrzymuje emeryturę lub rentę przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego, a oprócz tego pracuje zawodowo, musi liczyć się z tym, że obowiązują ją limity przychodów. Jeśli zostaną one przekroczone, to emerytura lub renta będzie zmniejszona, a nawet zawieszona.

Jak możemy przeczytać na stronie ZUS-u, zmniejszona lub zawieszona może zostać:

Reklama
 • emerytura;
 • emerytura pomostowa;
 • renta socjalna;
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 roku, chorobą zawodową;
 • renta inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
 • renta rodzinna po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
 • renta rodzinna.

Limity dorabiania do emerytury 2024: Zmiany od 1 czerwca

Jeżeli emeryt lub rencista dorabia do wcześniej otrzymanego świadczenia, to muszą mieć świadomość wpływu przychodu na emeryturę lub rentę. Określone są dwa progi, których należy przestrzegać:

 • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (po jego przekroczeniu emerytura jest zmniejszana);
 • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (po jego przekroczeniu emerytura jest zawieszana).

Od marca do maja 2024 roku progi te wynoszą:

 • 70 proc. – 5278,30 zł brutto;
 • 130 proc. – 9802,50 zł brutto.

Jednak od 1 czerwca 2024 roku progi te wzrosną i tym samym zmniejszenie wypłaty świadczenia nastąpi po przekroczeniu 5703,20 zł brutto, natomiast zawieszenie wypłaty emerytury – po przekroczeniu limitu 10 591,60 zł.

Jakie przychody wliczają się do limitu dorabiania do emerytury?

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie na podstawie przychodów uzyskiwanych przez emeryta lub rencistę między innymi z pracy na podstawie umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenia, agencyjnej, o świadczenie usług, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub na przykład pracy nakładczej. Pełna lista dostępna jest na stronie ZUS-u.

Dorabianie do emerytury – o czym poinformować ZUS?

O dodatkowych zarobkach podczas pobierania emerytury lub renty można poinformować już w trakcie składania wniosku o te świadczenia. W przypadku świadczeniobiorców, którzy rozpoczynają dorabianie do emerytury, konieczne jest jak najszybsze powiadomienie o tym ZUS-u, na przykład na formularzu EROP. Ponadto każdego roku do końca lutego należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok.