Do administracji samorządowej zaliczają się urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast, urzędy gmin, urzędy pracy (wojewódzkie i powiatowe), zarządy dróg, ośrodki pomocy społecznej, a także straż miejska i gminna.

Reklama

Ile można zarobić w administracji samorządowej?

Jak podaje GUS w 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego wyniosło 6536,07 zł brutto. Najlepiej zarabia się w urzędach marszałkowskich - tam średnia wyniosła 7693,73 zł brutto, zaś najgorzej w starostwach powiatowych - przeciętnie 5973,72 zł brutto. Niestety, w porównaniu do innych działów administracji publicznej zarobki w administracji samorządowej są sporo niższe. Przykładowo, przeciętne wynagrodzenie w ministerstwach wyniosło w 2022 roku 8802,18 zł brutto.

Od 1 lipca 2023 roku obowiązuje nowe, wyższe minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Wzrost był spory, bo aż o 1150 zł brutto. Obecnie minimalna pensja pracowników zaszeregowanych do I kategorii toi 3300 zł brutto. Dla porównania, najniższa krajowa od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł brutto, zaś od 1 lipca będzie wynosić 4300 zł. Różnice w wynagrodzeniach są zatem dość duże.

Reklama

W zeszłym roku zmieniła się także liczba kategorii zaszeregowania pracowników. Wcześniej istniały XXII kategorie, obecnie jest ich XX. Jak dokładnie kształtują się stawki wynagrodzeń?

 • I kategoria - 3300 zł.
 • II kategoria - 3350 zł.
 • III kategoria - 3400 zł.
 • IV kategoria - 3450 zł.
 • V kategoria - 3500 zł.
 • VI kategoria - 3550 zł.
 • VII kategoria - 3600 zł.
 • VIII kategoria - 3650 zł.
 • IX kategoria - 3700 zł.
 • X kategoria - 3800 zł.
 • XI kategoria - 3900 zł.
 • XII kategoria - 4000 zł.
 • XIII kategoria - 4100 zł.
 • XIV kategoria - 4200 zł.
 • XV kategoria - 4300 zł.
 • XVI kategoria - 4400 zł.
 • XVII kategoria - 4600 zł.
 • XVIII kategoria - 4800 zł.
 • XIX kategoria - 5000 zł.
 • XX kategoria - 5200 zł.

Przykładowo, kierownicy i naczelnicy oraz sekretarze województwa, powiatu, miasta powyżej 300 tys. mieszkańców oraz gminy są zakwalifikowani do kategorii XVIII i XVII. Referenci znajdują się w kategoriach od VII do X, zaś inspektorzy i podinspektorzy w kategoriach od X do XIII.

Rząd planuje kolejną podwyżkę płac w tym roku

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają obecnie prace nad projektem rozporządzenia, które podwyższy stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Mają one wzrosnąć od 700 zł do 1000 zł. Po zmianach wyniosłyby zatem od 4 tys. do 6,2 tys. zł brutto. Oznacza to, że osoby pracujące na stanowiskach zaszeregowanych do I kategorii i tak zarabiałyby mniej niż wynosi najniższa krajowa. Pracodawca może jednak podwyższyć wynagrodzenie.

Rządowy projekt zakłada także korektę listy stanowisk. Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa wejdzie on w życie 1 lipca br. Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego MF Marek Wiewióra poinformował, że w 2024 roku samorządy terytorialne mają dysponować większą pulą środków niż w 2023 roku. Będzie ona mogła zostać częściowo wykorzystana na wynagrodzenia pracowników. Ustawa budżetowa na ten rok przewiduje także wzrost subwencji ogólnej dla JST o 18,3 proc. Poza tym, otrzymają one środki z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej. Ustalanie poziomu wynagrodzeń jest jednak suwerenną decyzją każdego samorządu.