Główny Inspektorat Sanitarny w czwartek na platformie X przypomniał, że wizytówką każdego lokalu gastronomicznego powinno być respektowanie zasad sanitarno-higienicznych. Podpowiada, na co zwrócić szczególną uwagę. GIS przypomina, że warto na co dzień dbać o to, by w lokalu nie było nieprawidłowości.

Reklama

Sanepid podpowiada, że warto sprawdzać:

 • termin przydatności żywności;
 • przechowywanie produktów zgodnie z zaleceniami producenta;
 • czystość naczyń;
 • segregację w urządzeniach chłodniczych;
 • czystość podłóg, blatów i sprzętu kuchennego;
 • zabezpieczenia przed dostępem owadów;
 • właściwe usuwanie odpadów;
 • orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Ważne

Jeśli chcesz przygotowywać żywność w lokalu gastronomicznym, musisz uzyskać decyzję właściwego miejscowego Państwowego Powiatowego bądź Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego. Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru złóż najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Pozwolenie sanepidu

Pozwolenie sanepidu potrzebne jest w dwóch przypadkach: jeśli nie było wydane wcześniej oraz przy jakiejkolwiek zmianie wewnątrz lokalu lub w procesie technologicznym.

Przepisy prawne

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami właściwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które:

 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
 • wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1zakres ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z wyłączeniem zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny, z zastrzeżeniem art. 73organy urzędowej kontroli żywności ust. 6,
 • działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem - w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 i rozporządzeniu nr 882/2004.