Najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia charakteryzowały się Holandia (83,5 proc.), Szwecja (82,7 proc.) oraz Estonia (82,1 proc.). Na drugim krańcu – ze wskaźnikiem poniżej 70 proc. – znalazły się Włochy (66,3 proc.), Grecja (67,4 proc.) oraz Rumunia (68,7 proc.). W Polsce wskaźnik zatrudnienia wyniósł 77,9 proc. proc. "Jesteśmy w dobrej kondycji jako gospodarka i zatrudnienie rośnie" – oceniła w rozmowie z Dziennik.pl. dyrektorka Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Ewa Flaszyńska.

Reklama
Wskaźnik zatrudnienia, 2023 / eurostat / Eurostat

20 lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Przypomniała, że w tym roku świętujemy 20 lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, które - poprzez rozwój gospodarczy Polski - doprowadziło do powstawania nowych miejsc pracy. "W ciągu czterech pierwszych lat po akcesji liczba bezrobotnych spadła o ponad połowę – na koniec 2008 r. w urzędach pracy było ich zarejestrowanych 1 473,8 tys., a stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 9,5 proc. - mówiła.

Wskazała, że od 2014 r. bezrobocie zaczęło znów szybko spadać. "Obecnie jest wyjątkowo niskie – stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,3 proc. w marcu wobec ponad 19 proc. w 2004 r. "- powiedziała Flaszyńska.

Flaszyńska zaznaczyła, że z ostatniego miejsca w Unii Europejskiej, w ciągu kilkunastu lat Polska przesunęła się na jedno z pierwszych. Dodała, że wg analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dzięki członkostwu w Unii, polski PKB na mieszkańca jest wyższy o 40 proc. Wg autorów raportu jednym z najistotniejszych czynników, które wpłynęły na rozwój gospodarczy naszego regionu, było wpisanie się Europy Środkowej w unijne łańcuchy dostaw, co przełożyło się na napływ inwestycji zagranicznych. Doprowadziło to do pięciokrotnego wzrostu wartości eksportu towarowego i zwiększyło poziom jego zaawansowania.

Dodała, że Unia Europejska poza korzyściami ekonomicznymi, przyniosła nowym członkom również korzyść społeczną. "Wzrosły wartości wskaźników mierzących jakość życia, w tym długości życia czy poziomu dochodu na mieszkańca" - powiedziała.

Polska w Unii Europejskiej

Polska weszła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. (wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami). Wcześniej, 8 kwietnia 1994 roku Polski rząd na szczycie w Atenach złożył formalny wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

W czerwcu 2003 roku odbyło się ogólnonarodowe referendum nt. wyrażenia zgody na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Udział w głosowaniu wzięło 58,5 proc. uprawnionych, spośród których aż 77,45 proc. opowiedziało się pozytywnie za przystąpieniem do UE.