Co to jest odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna, nazywana również przedemerytalną, to jednorazowe świadczenie wypłacane pracownikowi przez pracodawcę w momencie przejścia na emeryturę lub wcześniejszego odejścia z pracy z powodu spełnienia warunków emerytalnych. To forma rekompensaty za lata pracy oraz wkład wniesiony przez pracownika w rozwój firmy.

Ile wynosi odprawa przy przejściu na emeryturę?

Reklama

Wysokość odprawy emerytalnej jest ustalana przez pracodawcę.Nie może być ona jednak niższa niż miesięczne wynagrodzenie. Zgodnie z Kodeksem pracy, musi ona stanowić co najmniej równowartość wynagrodzenia za miesiąc pracy. Jeśli chodzi o jej wysokość wiele jednak zależy od zasad panujących w danym miejscu pracy. Odprawa emerytalna w prywatnej firmie może być wyższa niż kwota jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy emerytalnej każdemu pracownikowi, który był zatrudniony w ramach umowy o pracę.

Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa. Odprawę emerytalną można otrzymać od jednego pracodawcy tylko raz. Jeśli jednak pracujemy na kilka etatów, otrzymamy dodatkowe pieniądze w związku z każdym z nich.

Kiedy należy się odprawa emerytalna?

Odprawę emerytalną pracodawca ma obowiązek wypłacić w dniu zakończenia stosunku pracy. Jeśli natomiast pracodawca zwleka z wypłaceniem odprawy emerytalnej może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 do nawet 30 000 zł.

Pół etatu – czy w takiej sytuacji przysługuje odprawa emerytalna?

Gdy pracujesz na pół etatu lub w innym niepełnym wymiarze czasu pracy, również przysługuje ci odprawa emerytalna. Bez znaczenia jest także wielkość firmy. Odprawa emerytalna będzie wypłacona zarówno w firmie zatrudniającej do 20 osób, jak i w dużej korporacji.

Na świadczenie nie mogą niestety liczyć osoby, które wykonują pracę w oparciu o umowę zlecenie ani umowę o dzieło.

Grupy zawodowe, które otrzymują wyższą odprawę

Niektóre grupy zawodowe otrzymują wyższe odprawy niż inni. Dotyczy to m.in. nauczycieli.

Karta nauczyciela gwarantuje odprawę uzależnioną od stażu pracy.

  • Staż pracy poniżej 20 lat uprawnia do odprawy w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia,
  • Staż pracy powyżej 20 lat uprawnia do odprawy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia,

Inną grupą zawodową, która może liczyć na wyższą odprawę są urzędnicy państwowi i samorządowi. Wysokość ich odprawy również jednak zależy od stażu ich pracy.

  • Staż pracy powyżej 10 lat uprawnia do odprawy w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia,
  • Staż pracy powyżej 15 lat uprawnia do odprawy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia,
  • Staż pracy powyżej 20 lat uprawnia do odprawy w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia.